Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
RYHMÄ
 

Lagrangen lauseen sovellus lukuteoriaan

Palautetaan mieleen alkuluokkien modulo n joukko

 *   --
Zn = { a (- Zn |syt(a,n) = 1}.

Esimerkkejä ryhmästä, 2 -sivulla todetaan, että tämä joukko muodostaa ryhmän jäännösluokkien kertolaskun --
a . -
b = ----
a .b suhteen. Ryhmän neutraalialkio on --
1.

Ryhmän (Z*
n, . ) kertaluvulle on määritelty lukuteoriassa oma funktio.

Määritelmä. Eulerin f-funktio, f(n), on niiden kokonaislukujen m lukumäärä, joille syt(m,n) = 1 ja 1 < m < n.

Siis #Z*
n = f(n). Jos n = p on alkuluku, niin f(p) = p - 1. Esimerkkinä todetaan, että f(10) = 4, sillä luvut 1, 3, 7, 9 ovat suhteellisia alkulukuja luvun 10 kanssa ja nämä ovat ainoita, jotka ovat positiivisia ja enintään 10.

Lagrangen lauseen avulla voidaan todistaa seuraava lukuteoreettisesti tärkeä Eulerin lause.

Lause. [Eulerin lause] Jos syt(a,n) = 1, niin

af(n) =_ 1 (mod n).

Todistus. Koska Z*
n muodostaa ryhmän, jonka kertaluku on f(n) niin Lagrangen lauseen toisen seurauslauseen mukaan kaikilla --
a (- Z*
n on --
a#Z*
n = --
af(n) = --
1. Kirjoittamalla tämä kongruenssin muotoon saadaan väite. []

Eulerin lauseen erikoistapauksena saadaan Fermat’n pikkulause.

Lause. [Fermat’n pikkulause] Olkoon p alkuluku. Jos p /| a, niin

ap-1 =_ 1 (mod p).

Kaikille kokonaisluvuille on voimassa

ap =_ a (mod p).

Todistus. Jos p /| a eli syt(a,p) = 1, niin ensimmäinen väite seuraa Eulerin lauseesta, sillä f(p) = p - 1. Toisen väitteen todistamiseksi huomataan ensin, että jos p /| a, niin a . ap-1 =_ a (mod p) eli ap =_ a (mod p). Jos p | a, niin a =_ 0 (mod p), joten myös ap =_ 0 (mod p) eli ap =_ a (mod p). []


Linkit:
Lagrangen lause
Esimerkkejä ryhmistä 2