Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
RYHMÄ
 

Normaali aliryhmä

Annettua ryhmää (G,*) tutkittaessa on usein hyödyllistä käyttää apuna ryhmiä, jotka ovat yksinkertaisempia, esimerkiksi kertaluvultaan pienempiä. Tähän tarkoitukseen tarvitaan normaalin aliryhmän ja tekijäryhmän käsitteet.

Määritelmä. Ryhmän (G,*) aliryhmää (N,*) sanotaan normaaliksi, jos sen vasemmat ja oikeat sivuluokat yhtyvät, eli jos

a * N = N * a   A a (- G.

Tällöin voidaan merkitä (N,*) <|_ (G,*) tai jos kyseessä on aito normaali aliryhmä voidaan merkitä (N,*) <| (G,*).

Jos (G,*) on Abelin ryhmä sen jokainen aliryhmä on normaali. Yleisessä tapauksessa määritelmän yhtälöstä a * N = N * a seuraa, että

 A n (- N E n1 (- N : a * n = n1 *a.
(1)

Lause. [Aliryhmän normaalisuuskriteeri] Olkoon (N,*) < (G,*). Silloin (N,*) on normaali jos ja vain jos

a * n * a-1 (- N A a (- G, n (- N.

Todistus. Oletetaan ensin, että (N,*) <|_ (G,*). Silloin ehdon (1) perusteella a*n*a-1 = n 1 (- N kaikilla a (- G ja n (- N.

Oletetaan toiseksi, että a * n * a-1 (- N kaikilla a (- G ja n (- N. Pitää osoittaa, että a * N = N * a. Valitaan n (- N ja merkitään a * n * a-1 = n 1. Oletuksen mukaan n1 (- N. Operoimalla saatua yhtälöä oikealta alkiolla a saadaan a * n = n1 * a. Tämän oikea puoli on sivuluokan N * a alkio. Täten a * N (_ N * a.

Koska oletus pätee kaikille joukkojen G ja N alkioille saadaan a-1 * n * a = n 2, missä n2 (- N. Operoimalla tätä yhtälöä vasemmalta alkiolla a saadaan n * a = a * n2. Tässä oikea puoli kuuluu sivuluokkaan a * N. Täten N * a (_ a * N.

Yhdistämällä saadut tulokset saadaan väite a * N = N * a. []

Edellisen lauseen kriteerin voi myös muotoilla seuraavasti:

                -1
(N, *) <|_ (G,*)  <==>  a * N * a  (_ N  A a (- G.


Linkit:
Aliryhmä
Vasemmat sivuluokat