Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
RYHMÄ
 

Suunnikassääntö

Soveltamalla homomorfialausetta erilaisiin homomorfismeihin saadaan erilaisia isomorfialakeja. Esitetään näistä seuraavaksi yksi.

Olkoon (H,*) < (G,*) ja (K,*) <|_ (G,*). Silloin joukko

H * K = {h *k | h (- H, k (- K}

muodostaa ryhmän (G,*) aliryhmän operaation * suhteen. Tämä voidaan todeta aliryhmäkriteerin avulla. Oletetaan, että h1 * k1,h2 * k2 (- H * K. Nyt

(h*k)*(h * k )-1 = h * k * k-1 *h -1      koska (h * k )-1 = k- 1* h-1
112  2     1  1  2-1  2  -1  -1     2  2    2   2
      = h1 * k1 * h2-1 *h2 * k2 *h 2          -1  -1
      = h1 * k1 * h2 *k3       missä k3 = h2 *k2 * h2  (- K
      = h1 * h-21 *h2 * k1 * h-21 *k3
      = h1 * h-1 *k4 *k3       missä k4 = h2 *k1 *h -1 (- K.
          2                      2

Koska (H,*) on aliryhmä, h1 * h-1
2 (- H, ja koska k4 * k3 (- K, saadaan väite eli (h1 * k1) * (h2 * k2)-1 (- H * K.

Oletuksesta (K,*) <|_ (G,*) ja siitä, että K (_ H * K (_ G seuraa, että (K,*) on myös ryhmän (H * K,*) normaali aliryhmä. Määritellään tekijäryhmän ((H * K)/K, . ) operaatio  .  kuten sivun Tekijäryhmä lauseessa. Kuvaus

f : (H, *) --> ((H *K)/K, .),  f (a) = a * K  A a (- H,

on homomorfismi. Kuvauksen ydin ja kuva ovat ker(f) = H /~\ K ja Im (f) = (H * K)/K (todista nämä itsellesi). Täten homomorfialauseen mukaan

(H/(H  /~\ K), .) - ~ ((H * K)/K, .).

Oheisesta diagrammasta selviää, miksi sääntöä sanotaan suunnikassäännöksi.

PIC


Linkit:
Ryhmien homomorfialause
Tekijäryhmä