Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
RENGAS
 

Esimerkkejä alirenkaista

Esimerkki. Lukujoukot

  V~ --     V~ --
Z[ n] = {a + b n |a,b (- Z}  (n = - 1, 2, 3,...)

muodostavat kompleksilukujen renkaan (C, +, . ) alirenkaita yhteenlaskun ja tulon suhteen. Nimittäin selvästi Z[ V~ --
 n] (_ C ja renkaan (C, +, .  ) ykkösalkio 1 = 1 + 0 .  V~ --
 n (- Z[ V~ --
 n]. Jos ai + bi V~ 
n (- Z[ V~ --
 n] (i = 1, 2), niin

    V~ --      V~ --           V~ --   V~ --
(a1 + b1 n) - (a2 + b2 n) = a1- a2 + (b1 - b2) n (- Z[ n],

koska a1 - a2 (- Z ja b1 - b2 (- Z. Vastaavasti

  V~ --     V~ --         V~ --    V~ --   V~ -V ~ --
(a1+b1 n) .(a2 + b2 n) =  a1a2 + a1b2 n + a2b1 n + b1b2 n  n
                           V~ --   V~ --
           =  a1a2 + b1b2n + (a1b2 + a2b1) n (- Z[ n],
koska a1a2 + b1b2n (- Z ja a1b2 + a2b1 (- Z. Alirengaskriteerin nojalla (Z[ V~ --
 n], +, .  ) on alirengas.

Erikoistapauksessa n = -1 on kyseessä Gaussin kokonaisluvut.

Renkaita (Z[ V~ -
 n], +, .  ) tarkasteltaessa oletetaan tavallisesti, että luku n on neliövapaa, toisin sanoen n ei ole jaollinen minkään ykköstä suuremman kokonaisluvun neliöllä. Silloin Z[ V~ n1]/=Z[ V~ n2] aina, kun n1/=n2.

Esimerkki. (POLYNOMIRENKAAT) Kaikkien reaalikertoimisten polynomien joukko

R[x] = {a0 + a1x + ...+ anxn |n > 0,ak (- R, k = 0,1,...,n}

on rengas polynomien yhteen- ja kertolaskun suhteen. Tämä nähdään osoittamalla, että (R[x], +,  .   ) on funktiorenkaan (C(R), +, . ) (katso sivu Esimerkkejä renkaista) alirengas.

Selvästi R[x] (_ C(R) ja funktiorenkaan ykkösalkio 1 (- R[x]. Suoraan laskemalla nähdään, että myös alirengaskriteerin ehdot (ii) ja (iii) toteutuvat.

Muita polynomirenkaita ovat esimerkiksi (Z[x], +, . ) ja (Q[x], +, . ), joista ensimmäisen alkiot ovat kaikki kokonaislukukertoimiset polynomit ja toisen alkiot ovat kaikki rationaalilukukertoimiset polynomit.


Linkit:
Alirengas
Esimerkkejä renkaista