Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
KUNTA
 

Esimerkkejä kunnista 2

Esimerkki. Ratkaistaan kunnassa (K, +, . ) toisen asteen yhtälö x2 + ax + b = 0, missä a,b (- K, olettaen, että char(K)/=2.

Koska char(K)/=2 on luvulla 2 kunnassa K käänteisalkio 1
2. Täten myös luvulla 4 on käänteisalkio nimittäin (1
2)2. Nyt x2 + ax + b = x2 + ax + a2-
4 -a2
 4 + b = (x + a
2)2 - (a2
4 - b). Täten yhtälöllä x2 + ax + b = 0 on ratkaisu kunnassa K, jos ja vain jos on olemassa sellainen kunnan K alkio y, että y2 = 2
a4- - b. Oletetaan, että tällainen alkio y on olemassa. Silloin

2         a-2  2       a-      a-
x+ax + b = 0 <==> (x + 2) - y = 0 <==> ((x + 2 )- y)((x + 2) + y)) = 0.

Koska kunta on kokonaisalue, tämä tarkoittaa, että joko

  a           a
x + --+ y = 0   tai x + --- y = 0.
  2           2

Ratkaisuksi saadaan

   a-                 2  a2-
x = - 2 ± y,   missä y (- K toteuttaa y =  4 - b.

Esimerkki. Olkoon (K, +, . ) kunta, jonka karakteristika on alkuluku p. Osoitetaan, että kuvaus

                   p
fp : (K, +,.)-- > (K, +, .),   fp(x) = x

on kuntahomomorfismi.

Olkoot a, b (- K. Silloin käyttäen sivun Esimerkkejä nollanjakajista ja kokonaisalueista viimeistä esimerkkiä saadaan, että fp(a + b) = (a + b)p = ap + bp = f p(a) + fp(b). Tulon kommutatiivisuudesta johtuen on fp(ab) = (ab)p = apbp = f p(a)fp(b). Lisäksi fp (1K ) = (1K )p = 1 K. Täten kuvaus on rengashomomorfismi, siis myös kuntahomomorfismi.

Sivun Huomioita kunnasta viimeisen lauseen mukaan kuvaus fp on injektio, toisin sanoen Im(f) = {xp | x (- K} muodostaa kunnan K kanssa isomorfisen kunnan. Oletuksen char(K) = p nojalla K on äärellinen kunta, tällöin joukko Im (f) sisältää yhtä monta alkiota kuin joukko K ja on siis sama joukon K kanssa. Siis fp on kunnan K automorfismi.


Linkit:
Esimerkkejä kunnista
Esimerkkejä nollanjakajista ja kokonaisalueista