Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
POLYNOMIRENKAAT
 

Polynomirengas

Reaalikertoimiset polynomit a0 + a1x + ... + anxn, missä a i (- R kaikilla i = 1,...,n, ovat tuttuja monesta yhteydestä. Olkoon (R, +, . ) rengas. Yleistetään polynomin käsitettä korvaamalla polynomin kertoimet a0,...,an renkaan (R, +, . ) alkioilla. Tällaisten polynomien yhteen- ja kertolasku voidaan suorittaa aivan kuten reaalisessakin tapauksessa, nyt kertoimiin sovelletaan renkaan (R, +, . ) laskutoimituksia.

Kaikkien yhden muuttujan x polynomien, joiden kertoimet kuuluvat renkaaseen (R, +, . ), joukosta käytetään merkintää R[x]. Siis

R[x] = {a + a x + ...+ a xn | n > 0, a  (- R, k = 1,...,n}.
     0  1     n       k

Joukon alkioita sanotaan polynomeiksi yli renkaan R (tai renkaan R suhteen).

Kaksi joukon R[x] polynomia

f(x) = a0 + a1x + ...+ anxn,
               m
g(x) = b0 + b1x + ...+ bmx
ovat yhtäsuuret jos ja vain jos n = m ja ak = bk kaikilla k = 1,...,n.

Olkoon f(x) = sum 
 ni=0aixi (- R[x] ja g(x) = sum 
 mi=0bixi (- R[x]. Voidaan olettaa, että m > n. Määritellään polynomien yli renkaan R yhteen- ja kertolasku seuraavasti:

        sum n        sum m
f(x) + g(x) =  (a + b)xi +   b xi,
          i  i      i
       i=0       i=n+1
         n+ sum m  sum    k
   f(x)g(x) =      aibjx .
         k=0i+j=k
(Ajatellaan tässä mahdolliset puuttuvat termit korvatuiksi nolla-alkiolla 0R.)

Lause. Olkoon (R, +, . ) rengas. Silloin R[x] on rengas yllä määriteltyjen operaatioiden + ja  .  suhteen. Lisäksi (R[x], +, . ) on kommutatiivinen jos ja vain jos (R, +, . ) on kommutatiivinen.

Todistus. Renkaan (R[x], +, . ) nolla-alkio on nollapolynomi 0 R ja sen ykkösalkio on vakiopolynomi 1D = 1Dx0. Polynomin a(x) = a 0 + a1x + ... + anxn (- R[x] vasta-alkio on polynomi -a(x) = -a0 - a1x -...- anxn, missä -a i on renkaan alkion ai vasta-alkio kaikilla i = 0, ... , n. Sen toteamiseksi, että (R[x], +, . ) on tosiaan rengas on käytävä kaikki rengaspostulaatit lävitse. Tehdään esimerkkinä assosiatiivisuuden todistaminen ja jätetään muut harjoitukseksi.

Olkoot polynomit a(x) = a0 + a1x + ... + anxn, b(x) = b 0 + b1x + ... + bmxm ja c(x) = c0 + c1 x + ... + ckxk joukon R[x] alkioita. Silloin käyttäen renkaan R assosiatiivisuutta saadaan

a(x)(b(x)c(x)) = a(x)(s um m+k sum   bjclxt)  =  sum n+m+k  sum    ai(bjcl)xt
    sum n+m+k t= sum 0  j+l=t    t    sum nt=+0m  sum i+j+l=t t
  =   t=0    i+j+l=t(aibj)clx  = (  t=0  i+j=taibjx )c(x) = (a(x)b(x))c(x).

Lauseen loppuosa on ilmeinen. []

Rengasta (R[x], +, . ) sanotaan polynomirenkaaksi yli renkaan R.


Linkit:
Rengas
Esimerkkejä polynomirenkaista