Hehkulampun kestoaika

Hehkulampun kestoajan oletetaan noudattavan normaalijakaumaa. Kestoajan odotusarvo on 1200 tuntia ja keskihajonta on 200 tuntia. Kuinka monta lamppua kymmenentuhannen lampun erästä rikkoutuu ennen 800 tunnin palamisaikaa?


Vihje 1

Normaalijakauman kertymäfunktion arvo voidaan laskea laskentaohjelmistolla.

Standardinormaalijakauman (odotusarvo 0 ja keskihajonta 1) kertymäfunktion arvoja on myös taulukoitu. Jotta niitä voidaan käyttää, on muuttuja ensin normitettava.


Vihje 2

Sekä standardinormaalijakauman että yleisemmän normaalijakauman kertymäfunktion arvo voidaan laskea laskentaohjelmalla suoraan integroimalla sopivan välin yli.

Standardinormaalijakaumaa käytettäessä on muuttuja muistettava normittaa.

Piilota vihjeet Ratkaisu Vastaus