Kottikärryjen tilavuus

Kottikärryn pohja on suorakulmio, jonka sivut ovat 23 cm ja 20 cm. Laitatasoista kolme muodostaa pohjatason kanssa 120o kulman ja toinen lyhyemmän pohjasivun vastaisista laitatasoista 135o kulman kärryn sisäpuolelta katsottuna. Kärryn reunat muodostavat suorakulmion, joka on pohjan suuntaisessa, pohjasta etäisyydellä 30 cm sijaitsevassa tasossa. Laske kärryn tilavuus.


Ratkaisu

Sijoitetaan kottikärry koordinaatistoon siten, että kottikärryn pohja sijaitsee xy-tasossa. Kottikärryn yläreunat ovat tasossa z = 30.
PICT
Kottikärryn tasoleikkauksen pinta-ala korkeudella z = vj on

A(vj) = (23 + vjtan 30o + vjtan 45o) . (20 + 2vjtan 30o).

Jos tässä kohdassa olevan viipaleen paksuus on Dzj, viipaleen tilavuus on A(vj)Dzj. Koko kärryn tilavuutta approksimoi Riemannin summa

 sum n

j=1A(vj)Dzj,

missä summataan kaikkien viipaleiden tilavuudet. Viipaleita ohennettaessa tämä johtaa kottikärryn tilavuutta esittävään määrättyyn integraaliin

 integral 30
0A(z) dz=  integral 30
0(23 + z + z
 V~ 3) . (20 + 2z
 V~ 3) dz
= 20 . 23 . 30 + 1
2 . 20 . 302 + 1
2 . 2 V~ 0-
 3 . 302
+1
2 . 2.2 V~ 0
  3 . 302 + 1
3 .  V~ 2
  3 . 303 + 1
3 . 2
3 . 303
= 56340.

Kottikärryn tilavuudeksi saadaan 56.3 dm3.

Laske kottikärryn tilavuus myös paloittelemalla kärry sopiviin monitahokkaisiin. Vertaa monitahokkaiden tilavuuksia integraalista saatuihin summattaviin.

Huom! Kottikärryn tilavuutta ei voida laskea käyttäen katkaistun pyramidin kaavaa, sillä kottikärry ei ole katkaistu pyramidi!

Piilota ratkaisu