Meluisat diskot

Insinööriosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1994

Kaksi meluisaa diskoa ovat 300 m päässä toisistaan. Missä kohdassa diskoja yhdistävällä suoralla kadulla on hiljaisinta, kun toisen diskon äänen voimakkuus on 4 kertaa toisen äänen voimakkuus?

Tehtävässä oletetaan, että äänen voimakkuus melulähteen ulkopuolella on kääntäen verrannollinen lähteen etäisyyden neliöön. Anna vastaus metrin tarkkuudella.


Vihje 1

Muodosta lauseke, joka kuvaa diskojen aiheuttaman melun voimakkuuden yhteisvaikutusta mielivaltaisessa kohdassa diskoja yhdistävällä kadulla. Määritä kadun kohta, jossa tämä lauseke saa pienimmän arvonsa.

Vihje 2/2 Ratkaisu Vastaus