Raketin nousu

Raketti lähtee alustaltaan kiihtyvyydellä 50 m/s2 suoraan ylöspäin. Raketin nousua kuvataan videokameralla 700 metrin päässä raketin lähtöpaikasta. Videokamera ja raketti ovat lähtöhetkellä samalla korkeudella. Muodosta funktio, joka kuvaa kameran kuvakulman muuttumisnopeutta ajan funktiona.


Vihje 1

Raketti lähtee levosta tasaisella kiihtyvyydellä, joten raketin kulkema matka voidaan lausua ajan funktiona. Kuvakulman muuttumisnopeuden funktio saadaan derivoimalla kuvakulman funktiota ajan suhteen.

Vihje 2/2 Ratkaisu Vastaus