Vesisäiliö ja pumppu

Insinööriosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1991

Pitkässä suorakulmaisessa säiliössä, jonka leveys on 3.0 m, on pituussuunnassa liikkuva pystysuora väliseinä. Se jakaa säiliön osiin A ja B. Vettä pumpataan osaan A nopeudella 4.0 m3/min (osa B pysyy tyhjänä). Samaan aikaan väliseinä liikkuu nopeudella 0.5 m/min siten, että osan B tilavuus pienenee. Tarkasteluhetkellä, jolloin osassa A on vettä 5.0 m3, vedenpinnan korkeus on 2.0 m. Millä nopeudella vedenpinnan korkeus muuttuu tarkasteluhetkellä? Anna vastaus yhden desimaalin tarkkuudella (yksikkö m/min.) Ilmoita myös, nouseeko vai laskeeko vedenpinta.


Vihje 1

Oleta, että t = 0 tarkasteluhetkellä. Tarkoituksena on muodostaa funktio, joka kuvaa veden korkeutta hetkellä t.

Vihje 2/3 Ratkaisu Vastaus