Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

7 Matriisin ominaisarvot

7.1 Ominaisarvon ja ominaisvektorin käsite; laskeminen

Tehtävä 323
Olkoon c matriisin A ominaisarvo ja olkoon x/=o vastaava ominaisvektori. Osoita, että matriisilla Ap on ominaisarvona cp ja vastaava ominaisvektori on x (p (- N).

Vastaus


Tehtävä 324
Neliömatriisi A olkoon säännöllinen (ts. käänteismatriisi A-1 on olemassa) ja c/= 0 olkoon sen ominaisarvo, x/=o vastaava ominaisvektori. Todista: käänteismatriisilla on ominaisarvo 1/c ja vastaava ominaisvektori on x.


Tehtävä 325
Osoita muodostamatta polynomiyhtälöä ominaisarvoille, että matriisin

A = (   )
 5 2
 2 8

ominaisvektorit ovat x1 = (  )
 1 2 T ja x2 = (   )
 - 2 1 T. Mitkä ovat vastaavat ominaisarvot?


Tehtävä 326
Osoita oikeaksi tai vääräksi: Jos c1 ja c2 ovat matriisin A ominaisarvoja (c1 /= c2 ), niin c1 + c2 on matriisin A ominaisarvo.


Tehtävä 327
Matriisilla

(  1  1  0 )

   0  2  0
  - 2  5 -1

on ominaisvektoreina (    )
 1 1 1 T, (     )
 1 0 - 1 T ja (    )
 0 0 1 T. Olkoon x = (    )
 2 1 1 T. Laske A11 x.


Tehtävä 328
Laske matriisin

A = (     )
  1 - 2
  -2  1

ominaisarvot ja -vektorit. Voidaanko ominaisvektorit valita ortonormeeratuiksi?

Vastaus


Tehtävä 329
Laske matriisin

A = (    )
 3 1 1
 1 3 1

 1 1 3

ominaisarvot ja -vektorit.


Tehtävä 330
Tutki matriisin

(     )
   4 a
  - 1 6

ominaisarvoja ja -vektoreita parametrin a eri arvoilla. Mitä voidaan sanoa niiden reaalisuudesta ja kompleksisuudesta? Montako lineaarisesti riippumatonta ominaisvektoria voidaan löytää?


Tehtävä 331
Määritä matriisin

(     )
 1  t t2
 t  1 t
  2
 t  t 1

ominaisarvot parametrin t funktioina ja piirrä näiden kuvaajat.


Tehtävä 332
Määritä matriisin

(    )
 1  1
 0 1 + t

ominaisvektoreiden välinen kulma parametrin t funktiona. Mitä tämä kertoo ominaisvektoreiden lineaarisesta riippumattomuudesta?


Tehtävä 333
Olkoon c matriisin

A = (a  1  1 b)

 4 a  b 2
 4 b a  2
 b 3  3 a

ominaisarvo. Millä lukuja a, b, c koskevalla ehdolla matriisilla on ominaisvektorina
()
01-10 T ?


7.2 Diagonalisointi; symmetriset matriisit

Tehtävä 334
Määritä matriisin

(        )
   1  1  0
   0  2  0
  - 2  5 -1

ominaisarvot ja -vektorit. Onko matriisi diagonalisoituva? Ilmoita myönteisessä tapauksessa vastaava diagonaalimatriisi ja similariteettimuunnosmatriisi.


Tehtävä 335
Määritä seuraavan matriisin ominaisarvot ja -vektorit sekä tutki sen diagonalisoituvuutta:

( 2  0  0  0 )

  0 - 1  0  2
  0  0  2  0
  0 - 2  0  3 .


Tehtävä 336
Laske matriisien

a) (        )
   0 - 1 -1
  - 1  0  1
  - 1  1  0 ,   b) (      )
  4 2 2
  2 1 1
  2 1 1 ,   c) (     )
  1 2 0
  2 1 1
  0 1 1

ominaisarvot ja ominaisvektorit. Muodosta ominaisvektoreista ortonormeerattu kanta.

Vastaus


Tehtävä 337
Laske matriisien

a) A = (   )
 5 2
 2 8 ,   b) A = (    )
 3 1 1
 1 3 1

 1 1 3

ominaisarvot ja ominaisvektorit. Muodosta ortogonaalinen similaritettimuunnosmatriisi T (so. matriisi, jolle pätee T -1 = T T). Kirjoita vastaava lävistäjämatriisi /\ ja totea, että T -1 AT = /\.


Tehtävä 338
Tutki similariteettimuunnosta seuraavien matriisien tapauksessa:

a) (  )
 1 1
 0 1 ,   b) ( 2  0  0  0 )

  0 - 1  0  2
  0  0  2  0
  0 - 2  0  3 ,   c) (  1  2  3  4 )

  2  5  6  7
  3  6  8  9
  4  7  9 10 .

Ovatko matriisit diagonalisoituvia? Totea myönteisessä tapauksessa yhtälön T -1AT = /\ voimassaolo numeerisella laskulla.


7.3 Neliömuodot

Tehtävä 339
Kirjoita neliömuodon

a) Q(x, y) = 16x2+9y2+24xy,   b) Q(x, y) = xy,   c) Q(x, y, z) = x2+y2+z2+xy+yz+zx

esitysmatriisi, hae sen ominaisarvot ja luokittele neliömuoto.

Vastaus


Tehtävä 340
Muodosta neliömuodon Q(x, y, z) = x2 + y2 + z2 + 2xy + 2yz + 2zx esitysmatriisi. Määritä tämän ominaisarvot ja ortonormeeratut ominaisvektorit. Millaisten lävistäjämatriisen kanssa esitysmatriisi on similaarinen? Luokittele neliömuoto.


Tehtävä 341
Luokittele seuraavat neliömuodot:

a)  Q(x, y, z) = (x + y)2 + (y + z)2 + (z + x)2,
b)  Q(x, y, z) = (x + 3y - z)2 + (x - y - z)2 + (x + y - z)2.


Tehtävä 342
Tutki, missä xy-tason pisteissä seuraavat neliömuodot saavat arvon 0:

a)  Q(x, y) = 2x2 + 3y2 + 2xy,
b)  Q(x, y) = x2 + 4y2 + 4xy,
c)  Q(x, y) = 3x2 + y2 + 4xy.


Tehtävä 343
Etsi jokin origon kautta kulkeva suora, jolla neliömuoto Q(x, y, z) = xy + yz + zx saa arvon 0. Onko tällaisia suoria useampia? Minkä tyyppinen neliömuoto on kyseessä?


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo