Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

3 Itseisesti suppenevat sarjat

3.1 Itseinen suppeneminen

Tehtävä 49
Tutki suhdetestin avulla, suppeneeko sarja

 sum oo 


k=0    k
(3---4i)-
  k! .

Vastaus


Tehtävä 50
Olkoon ak/= - 1 kaikilla indekseillä k. Osoita, että jos sarja sum oo 
  k=1ak suppenee itseisesti, niin myös sarja

 sum oo 

k=1--ak---
1 + ak

suppenee itseisesti.

Vastaus


Tehtävä 51
Millä arvoilla x (- R sarja

 sum oo 

k=1  xk
------2k
1 + x

suppenee?

Vastaus


Tehtävä 52
Millä arvoilla x (- R sarja

 sum oo 

k=1xk tan x
-k-
2

suppenee?

Vastaus


Tehtävä 53
Todista, että sarja

 sum oo 

k=0zk
---
k!

suppenee kaikilla z (- C osoittamalla sarja ensin itseisesti suppenevaksi. Sijoita sarjaan z = ip ja laske sarjan osasummia numeerisesti. Mikä on sarjan summa tällä muuttujan arvolla? Mikä tunnettu kompleksimuuttujan funktio mahtaa olla sarjan summafunktio?

Vastaus


3.2 Sarjan termien uudelleen järjestäminen

Tehtävä 54
Osoita, että sarja

 sum oo 


k=1(-1)kl V~ nk-
 k

suppenee, mutta ei suppene itseisesti. Sarjan termit järjestetään uudelleen siten, että sen summaksi tulee 3. Laske sarjan summa tarkkuutena 0.1. Montako sarjan termiä tähän tarvitaan?

Vastaus


Tehtävä 55
Esitä jokin tapa järjestää sarjan

 sum oo 

 k=1(- 1)k+1
--------
  k

termit siten, että sarja hajaantuu.

Vastaus


3.3 Cauchyn tulo

Tehtävä 56
Osoita, että sarja

 sum oo 


k=0 k
z--
k!

suppenee ja suppenee itseisesti kaikilla z (- C. Summafunktio olkoon E(z). Osoita Cauchyn tuloa käyttäen, että E(z1)E(z2) = E(z1 + z2). Mikä funktio E(z) itse asiassa on?

Vastaus


Tehtävä 57
Muodosta sarjojen

 sum oo 

k=0zk
---
k!  ja   sum oo 

 k=0bk

Cauchyn tulo ja vaadi, että tämä on = 1 (so. sarja, jonka nollas termi on = 1 ja muut termit = 0). Määritä termit bk. Mitä funktioita sarjat mahtavat esittää?

Vastaus


Tehtävä 58
Laske numeerisesti sarjan sum oo 
  k=0(-1)k/ V~ k-+-1- osasummien jonon 30 ensimmäistä termiä. Piirrä tämän jonon kuvaaja. Suppeneeko sarja? Muodosta sarjan Cauchyn tulo itsensä kanssa ja laske tämän osasummien jonosta 30 ensimmäistä termiä. Piirrä kuvaaja. Näyttääkö sarja suppenevan?

Vastaus


Tehtävä 59
Olkoon

ak = (-1)k
 V~ ------
 k + 1.

Muodosta sarjan sum 
 oo k=0ak Cauchyn tulo itsensä kanssa. Totea, että alkuperäinen sarja suppenee, mutta ei itseisesti, ja että sen Cauchyn tulo hajaantuu. Jälkimmäistä varten todista ensin epäyhtälö

(j + 1)(k - j + 1) < (k
2 + 1)2

ja sovella sitä Cauchyn tulon termin arvioimiseen.

Vastaus


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo