Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

11 Pintaintegraali

11.1 Määrittely ja laskeminen

Tehtävä 316
Laske lieriön x2 + y2 = 1 satulapinnasta z = xy erottaman osan pinta-ala.

Vastaus


Tehtävä 317
Laske sen pinnan ala, jonka lieriö x2 + y2 = R2 leikkaa a) kartiosta z =  V~ 22
x+y, b) elliptisestä paraboloidista z = 2 - 1
2(x2 + y2).

Vastaus


Tehtävä 318
Laske ns. Viviani’n ikkunan pinta-ala, so. sen pinnanpalan ala, jonka lieriö x2 + y2 = Rx erottaa pallosta x2 + y2 + z2 = R2.


Tehtävä 319
Laske paraboloidin z = x2 + y2 ja kartion z2 = x2 + y2 rajoittaman kappaleen kokonaispinta-ala.

Vastaus


Tehtävä 320
Pinnanpala on annettu parametriesityksen avulla: x = 8u2, y = v2, z = 4uv, u  (- [0, 1],  v  (- [0, 3]. Laske pinnanpalan ala.

Vastaus


Tehtävä 321
Laske pintaintegraali

 integral 


 Bx2 dS,   B = { (x, y, z) | x2 + y2 = 1,  0 < z < 1 }.

Vastaus


Tehtävä 322
Laske R-säteisen pallon tilavuus ja pinta-ala suorittamalla integroinnit pallokoordinaateissa.


11.2 Sovellutuksia

Tehtävä 323
Laske puolipallon pinnan keskiö.


Tehtävä 324
Pallopinnan säde on R ja pinnalla on tasainen massajakauma, jonka kokonaismassa on m. Laske pallopinnan hitausmomentti keskipisteen kautta kulkevan akselin suhteen.


Tehtävä 325
Laske homogeenisen umpinaisen pallon ja homogeenisen pallokuoren hitausmomentit keskipisteen kautta kulkevan akselin suhteen, kun pallon säde R ja (koko pallon tai kuoren) kokonaismassa m.


Tehtävä 326
Kuinka monta prosenttia maapallon pinta-alasta sijaitsee kääntöpiirien välissä? Entä napa-alueilla, so. napapiirien sisäpuolella? Muodosta tarvittavat pintaintegraalit pallokoordinaateissa ja laske ne. Anna vastaus prosenttiyksikön tarkkuudella. (Kääntöpiirien leveysasteet ovat ±e ja napapiirien ±(90o - e), missä e = 23.5o .)


Tehtävä 327
Homogeeninen pallokuori leikataan kahdella yhdensuuntaisella tasolla. Osoita, että tasojen väliin jäävän pallonpintavyöhykkeen keskiö sijaitsee tasojen keskivälillä.


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo