Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

10 Viivaintegraali

10.1 Määrittely ja laskeminen

Tehtävä 293
Laske viivaintegraali

 integral 

 c(y - x) dx + xy dy,

kun c on a) pisteitä A = (1, 0), B = (-1, 0) yhdistävä x-akselin yläpuolinen yksikköympyrän kaari, b) murtoviiva AP QB, missä P  = (1, 1), Q = (-1, 1).


Tehtävä 294
Laske viivaintegraali

 gf 


 c(y - x) dx + xy dy,

kun c on positiiviseen suuntaan kierrettynä a) ympyrä x2 + y2 = 1, b) sen neliön piiri, jonka kärjet ovat (0, 0), (1, 0), (1, 1) ja (0, 1), c) käyrä, jonka muodostavat pisteitä (0, 0) ja (p, 0) yhdistävät jana ja kaari y = sin x.

Vastaus


Tehtävä 295
Laske viivaintegraali

 integral 


 c9x2y dx - 11xy2 dy,

kun c on origon pisteeseen (1, 1) yhdistävä a) kaari r(t) = t2i + t3j, b) jana, c) kaari r(t) = ti + tr j, missä vakio r on > 0.

Vastaus


Tehtävä 296
Laske viivaintegraali

 gf 


 c(sin y + x4y)dx + (xy4 + x cos y + x)dy,

missä c on tason yksikköympyrä positiiviseen suuntaan kierrettynä.

Vastaus


Tehtävä 297
Laske tason viivaintegraali

 integral 


 cxdx + ydy
 V~ --2----2-
  x + y,

kun c on logaritminen spiraali r = e-f, f (- [0, a]. Onko integraalilla raja-arvoa, kun a --> oo ?

Vastaus


Tehtävä 298
Laske viivaintegraali

 integral 


 cyz2 dx + xz2 dy + 2xyz dz,

kun c on pisteen (0, 0, 0) pisteeseen (1, 2, 3) yhdistävä a) jana, b) kaari r(t) = t i + 2t4 j + 3t5 k.

Vastaus


Tehtävä 299
Laske viivaintegraali integral 
 cyz2 dx + zx2 dy + xy2 dz, kun c on origon pisteeseen (1, 2, 3) yhdistävä a) jana, b) kaari r(t) = t3 i + 2t4 j + 3t5 k.


Tehtävä 300
Laske integral 
 cu . dr, kun u(x, y, z) = V~ --
 y i + 2x j + 3y k ja c on käyrän r(t) = t i + t2 j + t3 k pisteestä (0, 0, 0) pisteeseen (3, 9, 27) suuntautuva kaari.

Vastaus


Tehtävä 301
Olkoon u(x, y, z) = x3i + y2j + zk. Laske

 integral 


 cu . dr,

missä c on origosta pisteeseen (12, 12, 12) pitkin tason y = z ja pyörähdysparaboloidin z = x2 + y2 leikkauskäyrää suuntautuva tie.

Vastaus


Tehtävä 302
Olkoon u(x, y) = (x2 + y2)i - 2xyj ja olkoon c tason yksikköympyrä. Laske gf 
cu .   dn. (Tässä on dn = n ds, missä n on käyrän c yksikköulkonormaali.)

Vastaus


Tehtävä 303
Laske gf 
 cu . dn, kun u(x, y) = (x + ey) i + (sin x + 2y) j ja c on ellipsi x2 /a2 + y2 /b2 = 1. (dn = n ds, missä n on käyrän c yksikköulkonormaali.)


Tehtävä 304
Olkoon u(x, y, z) = xyzi + y2k. Laske

 integral 

 cu × dr,

missä c on origosta pisteeseen (2, 2, 4) pitkin tason x = y ja parabolisen lieriön z = x2 leikkauskäyrää suuntautuva tie.

Vastaus


Tehtävä 305
Olkoon

g(u, v) = integral 


 cy dx + 2x dy,

missä c on jana, jonka alkupiste on (0, 0) ja loppupiste (u, v). Määritä funktion g suurin arvo ympyrällä u2 + v2 = 1.

Vastaus


Tehtävä 306
Olkoon M = supr (- c|u(r)| ja L kaaren c pituus. Osoita, että

|    |
| integral   |
|| u .dr||
 c < ML.


Tehtävä 307
Olkoot c1 ja c2 suunnistettuja kaaria, joilla on yhteinen alkupiste ja yhteinen loppupiste. Olkoon c = c1 U (-c2). Todista:

 integral 

 cu . dr = 0 <====> integral 

 c1u . dr = integral 

 c2u . dr.


10.2 Sovellutuksia

Tehtävä 308
Homogeeninen rautalanka taivutetaan puoliympyrän kaaren muotoiseksi. Laske keskiö.

Vastaus


Tehtävä 309
Laske keskiö a) asteroidin ensimmäisessä neljänneksessä sijaitsevalle kaarelle r(t) = a cos 3 t i + a sin 3t j, t (- [0, p/2], b) sykloidin kaarelle r(t) = a(t - sin t)i + a(1 - cos t)j, t (- [0, 2p].

Vastaus


Tehtävä 310
Tason paraabelin kaarelle x2 = 2y, x (- [0, 1], on levitetty massa, jonka tiheys (massa pituusyksikköä kohden) on r(x, y) = x/ V~ ------
 1 + 2y. Laske kaaren massakeskipiste. Sijaitseeko tämä kaarella?

Vastaus


Tehtävä 311
Kirjoita kaavat napakoordinaatistossa annetun sileän kaaren r = r(f), f (- [a, b], keskiön x- ja y-koordinaateille.

Vastaus


Tehtävä 312
Todista Guldinin toinen sääntö: Jos tasokäyrän kaari pyörähtää samassa tasossa olevan akselin ympäri, joka ei leikkaa kaarta, niin syntyvän pyörähdyspinnan ala on kaaren pituus kerrottuna kaaren keskiön kulkemalla matkalla.


Tehtävä 313
Ympyrä, jonka säde on R, pyörähtää samassa tasossa olevan akselin ympäri, jonka etäisyys ympyrän keskipisteestä on L. Olkoon L > R. Laske Guldinin säännön avulla syntyvän kappaleen (toruksen) pinta-ala.

Vastaus


10.3 Riippumattomuus tiestä

Tehtävä 314
Laske viivaintegraali integral r . dr, kun integroimistien alkupisteenä on origo ja loppupisteenä P0 = r0. Totea, että integraali ei riipu integroimistiestä. Mikä on vektorikentän u(r) = r potentiaali?

Vastaus


Tehtävä 315
Osoita, että viivaintegraali

 integral (1,2,3)

 (- 1,1,- 1)yz dx + zx dy + xy dz

on alku- ja loppupistettä yhdistävästä tiestä riippumaton ja laske integraali. Voidaanko integraali kirjoittaa muotoon integral \~/ g . dr, kun funktio g valitaan sopivasti?

Vastaus


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo