Etusivu

Vektorimuuttujan analyysi

1 Vektorimuuttujan funktiot

  1.1 Avaruus Rn
  1.2 Funktion raja-arvo ja jatkuvuus
  1.3 Esimerkkejä vektorimuuttujan funktioista
 
2 Reaaliarvoiset funktiot

  2.1 Jatkuvuus
  2.2 Osittaisderivaatat
  2.3 Differentiaalikehitelmä
  2.4 Väliarvolause
  2.5 Ketjusääntö
 
3 Taylorin polynomi; funktion ääriarvot

  3.1 Taylorin polynomi
  3.2 Funktion suhteelliset ääriarvot
  3.3 Absoluuttiset ääriarvot
 
4 Vektoriarvoiset funktiot

  4.1 Differentioituvuus
  4.2 Ketjusääntö
  4.3 Newtonin menetelmä
 
5 Pintateoriaa

  5.1 Pintoihin liittyvät peruskäsitteet
  5.2 Pinnan metriikka
  5.3 Verhokäyristä ja -pinnoista
 
6 Käänteiskuvaukset ja implisiittifunktiot

  6.1 Käänteisfunktion olemassaolo
  6.2 Implisiittifunktioista
  6.3 Sidotut ääriarvot
 
7 Taso- ja avaruusintegraali

  7.1 Tasointegraalin määrittely
  7.2 Tasointegraalin perusominaisuudet
  7.3 Tasointegraalin laskeminen
  7.4 Avaruusintegraali
  7.5 Muuntaminen sijoituksella
  7.6 Integraali avaruudessa Rn
 
8 Sovellutuksia

  8.1 Pinta-alan ja tilavuuden laskeminen
  8.2 Keskiö ja hitausmomentti
 
9 Epäoleelliset integraalit; integraalin derivointi parametrin suhteen

  9.1 Epäoleelliset taso- ja avaruusintegraalit
  9.2 Integraalin derivointi parametrin suhteen
 
10 Viivaintegraali

  10.1 Määrittely ja laskeminen
  10.2 Sovellutuksia
  10.3 Riippumattomuus tiestä
 
11 Pintaintegraali

  11.1 Määrittely ja laskeminen
  11.2 Sovellutuksia
 
12 Derivointioperaattoreista geometrisissa avaruuksissa

  12.1 Gradientti, divergenssi ja roottori
  12.2 Laskusääntöjä
  12.3 Käyräviivaiset koordinaatistot
  12.4 Lieriö- ja pallokoordinaatisto
 
13 Erityyppisten integraalien väliset yhteydet

  13.1 Gaussin lause
  13.2 Stokesin lause
  13.3 Gaussin ja Stokesin lauseen yleistyksiä
  13.4 Kulma ja avaruuskulma
 
14 Pyörteettömät ja lähteettömät vektorikentät; potentiaali

  14.1 Lähdekenttä ja pyörrekenttä
  14.2 Pyörteetön vektorikenttä
  14.3 Lähteetön vektorikenttä
 
15 Vektorikentän muodostaminen lähde- ja pyörrekentästä

  15.1 Lähteiden synnyttämä vektorikenttä
  15.2 Pyörteiden synnyttämä vektorikenttä
  15.3 Lähteistä ja pyörteistä syntyvän kentän yksikäsitteisyys

m-Treeni, 25.5.2001; TKK, matematiikan laitos