Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

5 Pintateoriaa

5.1 Pintoihin liittyvät peruskäsitteet

Tehtävä 143
Olkoon f(x, y, z) = x2 - y2 + 3xz + 2. Missä pisteissä pinnan f(x, y, z) = 0 normaali on yhdensuuntainen suoran x = y = z kanssa? Laske funktion f suunnattu derivaatta origon suuntaan näissä pisteissä.


Tehtävä 144
Määritä pinnan r(u, v) = u(1 + v)i + u2(1 - v)j + u3vk pisteeseen (1, 1, 0) asetetun tangenttitason yhtälö. Piirrä pinta.

Vastaus


Tehtävä 145
Määritä pinnan r(u, v) = u cos v i + v cos u j + cos u cos v k pisteeseen (0, 0, 1) asetetun tangenttitason yhtälö. Piirrä pinta.

Vastaus


Tehtävä 146
Määritä se pinnan r(u, v) = (u + v)i + (u2 + v2)j + (u3 + v3)k piste, jossa tangenttitaso on tason 9x + 3y - z = 0 suuntainen. Mikä on tangenttitason yhtälö?

Vastaus


Tehtävä 147
Tutki, millaista pintaa esittää yhtälö

r(u, v) = (R + r cos u) cos v i + (R + r cos u) sin v j + r sin u k,   u, v (- [0, 2p],

tarkastelemalla käyriä u = vakio, v = vakio. Laske parametriarvoja u = p
4, v = p
3 vastaava pinnan piste ja tähän asetettu normaalivektori. Oletetaan R > r > 0. Piirrä pinta.


Tehtävä 148
Olkoon R > r > 0. Määritä suorakulmaiset koordinaatit niille pinnan

{ x = (R + r cosv) cosu
  y = (R + r cosv) sin u

  z = rsin v

pisteille, joihin asetettu tangenttitaso on jonkin koordinaattitason suuntainen.

Vastaus


Tehtävä 149
Funktio f : [-1, 1] × [0, p] < R2 --> R3,

f(u, v) = ((4 - u sin v) cos 2v,  (4 - u sin v) sin 2v,  u cos v),

määrittää erään pinnan, ns. Möbiuksen nauhan. Laske pinnan normaalivektori, ja tutki, miten sen ja xy-tason välinen kulma muuttuu, kun nauhaa pitkin kierretään ympäri. Piirrä pinta.


Tehtävä 150
Määritä pisteen a) (2, 3, 6), b) (3, 3, 1) kautta kulkeva pinnan z = xy normaali.


Tehtävä 151
Tutki pinnan z = a3
---
xy (missä a > 0) pisteeseen asetetun tangenttitason ja koordinaattitasojen määräämän tetraedrin tilavuutta.


Tehtävä 152
Muodosta tangenttitason yhtälö pinnalle f(y, z) + g(z, x) + h(x, y) = 0, kun sivuamispiste on (x0, y0, z0). Funktiot oletetaan differentioituviksi.


Tehtävä 153
Olkoon funktio f : R --> R derivoituva. Määritä pinnan x - 2y + 3z + f(x - y + 2z) = 0 kaikkien tangenttitasojen suuntainen vektori.


Tehtävä 154
Olkoot dx, dy ja dz niiden pisteiden etäisyydet origosta, joissa pinnan V~ x+ V~ y + V~ z = V~ a- tangenttitaso leikkaa koordinaattiakselit. Laske dx + dy + dz.


Tehtävä 155
Määritä käyrän

{
 x + y + z = 3
  2  2   2
 x - y + 2z = 2

pisteeseen (1, 1, 1) asetetun normaalitason yhtälö.


Tehtävä 156
Pinnat y2 + z2 = 1 ja 1
4x2 + y2 - z2 = 1 leikkaavat toisensa pitkin erästä käyrää. Tutki, missä pisteissä käyrän tangenttivektori on vaakasuora. Millainen käyrä on kysymyksessä?


Tehtävä 157
Pinnat y2 + z2 = 1 ja 1
4x2 + y2 - z2 = 1 leikkaavat toisensa pitkin erästä käyrää. Laske käyrän tangenttivektori pisteessä, jonka x-koordinaatti on = 1 ja muut koordinaatit positiivisia.

Vastaus


5.2 Pinnan metriikka

Tehtävä 158
Osoita, että pyörähdyspinnan r(u, v) = u cos v i + u sin v j + u2 k Gaussin kaarevuus on

K = ----4-----
(1 + 4u2)2.

Millainen pinta on kysymyksessä?


5.3 Verhokäyristä ja -pinnoista

Tehtävä 159
Etsi mahdollinen verhokäyrä seuraaville käyräparville (parviparametrina t):

a) y = (x - t)2,   b) y3 = (x - t)2,   c) y2 = (x - t)3,   d) y = (x - t)3.

Ilmoita, milloin kyseessä todella on verhokäyrä. Piirrä kuviot.


Tehtävä 160
Suoran kulman kärki liukuu pitkin y-akselia siten, että toinen kylki kulkee pisteen (1, 0) kautta. Määritä toisen kyljen verhokäyrä ja piirrä se.


Tehtävä 161
Etsi paraabeliparven tx2 - t2y - 1 = 0 (parviparametri t > 0) verhokäyrä. Piirrä kuvio paraabeleista ja verhokäyrästä.


Tehtävä 162
Osoita, että vakiopituisella janalla, jonka toinen päätepiste liukuu x-akselilla ja toinen y-akselilla, on verhokäyränä asteroidi.


Tehtävä 163
Osoita, että suoraa pitkin vierivän ympyrän halkaisijan verhokäyrä on sykloidi.


Tehtävä 164
Etsi evoluutta seuraaville käyrille:

a) y2 = 2px;     b) x = a cos u,  y = b sin u (parametrina u);
c) r(t) = (cos t + t sin t)i + (sin t - t cos t)j.


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo