MatTa

MatTa-sivusto

Sivuston revisio 15.11.2023 / Simo K. Kivelä

Tausta


Sivulla mainittuihin teoksiin sovelletaan alla mainittua lisenssiä, ellei jonkin teoksen yhteydessä toisin mainita:

Creative Commons -lisenssi CC BY-SA 4.0   (Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen)


 • M niinkuin matematiikka (Iso-M), versio 1.12, Simo K. Kivelä, elokuu 2000.
  Lukiotasoinen matematiikan tietosanakirja, jonka laajuus vastaa noin 400 kirjan sivua. Optimistisen yliopisto-opettajan näkemys siitä, mitä yliopistoon tuleva opiskelija osaa. Saatavana kolmessa teknisesti erilaisessa muodossa (sisältö kaikissa sama):
  © Simo K. Kivelä, kuvat Riikka Nurmiainen; lisenssi CC BY-NC-ND 4.0  (Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen)

 • Pikku-M, Simo K. Kivelä, Eerikki Lehtinen, Sanna Tyrväinen, elokuu 2009.
  Lukiomatematiikan tärkeimpien asioiden kertausmateriaali, linkkejä Iso-M-tietosanakirjaan. Animaatiot ja linkit ns. STACK-tehtäviin eivät enää toimi.
  © Simo K. Kivelä, Eerikki Lehtinen, Sanna Tyrväinen

 • Iso-M tehtäväkokoelma, Jorma Joutsenlahti et al., 1997–2001.
  Noin 160 lukiotasoista sovellustehtävää. Osa on kokoelmaa varten laadittuja, osa vanhoja ylioppilastehtäviä ja teknillisten korkeakoulujen valintakoetehtäviä. Jokaiseen tehtävään liittyy asteittain tarkentuvat vihjeet ja ratkaisu.
  © Jorma Joutsenlahti, Riikka Nurmiainen, Taru Palosuo, Mika Spåra, Simo K. Kivelä

 • Kompleksiluvut, Simo K. Kivelä, elokuu 2009.
  Kompleksilukujen laskutoimitukset, esitysmuodot, juurenotot ja alkeisfunktioiden määrittelyt kattava teksti. 21 sivua.
  © Simo K. Kivelä

 • Lukuteoria ja algebra, Sanna Ranto, 2003.
  Abstraktin algebran opiskelumateriaali yliopistotasoiselle peruskurssille.
  © Sanna Ranto

 • m-Treeni, koonnut Simo K. Kivelä, 2000.
  Harjoitustehtäväkokoelma, joka kattaa yliopistotasoiset peruskurssit seuraavilta alueilta: algebra ja geometria, reaalimuuttujan analyysi, sarjat, tavalliset differentiaaliyhtälöt ja vektorimuuttujan analyysi. 1932 tehtävää, osalle myös vastaus. Saatavana sekä pdf- että html-muodossa.

 • A-Treeni, koonnut Sanna Ranto, 2003.
  Abstraktin algebran harjoitustehtäväkokoelma, joka liittyy em. lukuteorian ja algebran opiskelumateriaaliin. Tehtäviä 69, mukana vastaukset ja joissakin tapauksissa vihjeitä. Ratkaisut erillisessä tiedostossa.

 • DelTa-paketti, Simo K. Kivelä et al., 2000–2005.
  Tavallisten differentiaaliyhtälöiden opiskelumateriaali, jossa hyödynnetään laskentaohjelmaa (Mathematica tai Maple). Soveltuu yliopistotasoiselle kurssille, mutta voidaan käyttää myös suppeammalla kurssilla mm. lukiotasolla. Kokeellinen paketti, joka on tehty tarpeen mukaan räätälöitäväksi; ks. tarkempia tietoja.
  Saatavana on kolme asiasisällöltään samanlaista versiota:
  © Simo K. Kivelä, Mika Spåra, Jukka Paatero, Riikka Nurmiainen, Reino Virrankoski; lisenssi CC BY-NC-SA 4.0 (Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen)

 • LaTeX-opas, versio 2, Simo K. Kivelä, marraskuu 2011.
  Alkuunpääsyopas matemaattisen tekstinkäsittely- ja ladontajärjestelmän LaTeXin käyttöön.
  © Simo K. Kivelä

 • Mathematica-kurssi, Simo K. Kivelä, syyskuu 2010.
  Mathematica on laaja kaupallinen laskentaohjelma. Kurssi auttaa alkuun ohjelman käytössä, mutta millään tavoin kattava esitys ohjelman ominaisuuksista se ei ole. Kurssin laatimisen jälkeen Mathematica on kehittynyt monin tavoin, mutta alkeiskäytössä ei juurikaan muutoksia ole. Kurssimateriaalin lisäksi on saatavissa Mathematica-harjoitustehtäviä ja Mathematica-esimerkkejä.
  © Simo K. Kivelä

 • Ylioppilastehtävät.
  Ylioppilastehtävät ratkaisuineen vuosilta 1999–2018.