Here be a line, if not the image is missing
 

Versio 1.01, 12.10.2009

 

Copyright

Taustat

Anna palautetta!

UKK / FAQSanakirja

MathWorld

MacTutor History

Interactive Mathematics

Pikku-M on lukiomatematiikan kertaamiseen ja hienoiseen näkökulmien avartamiseen tarkoitettu paketti. Se jakautuu aihealueisiin, joita voi tarkastella missä järjestyksessä tahansa. Nämä on lueteltu oikealla. Kustakin aiheesta on artikkeli, jonka alussa on tiivistelmäosio ja sen oikealla puolella linkit Iso-M-tietosanakirjaan, josta varsinainen asia löytyy. Tiivistelmän alapuolella on esimerkkejä ja näiden jälkeen harjoitustehtäviä.

Aihelistan alapuolella on linkki STACK-tehtäviin. Nämä ovat tietokoneella tarkastettavia tehtäviä, jollaisia käytetään myös TKK:n lähtötasotestissä. Tarkemmat ohjeet ovat STACK-tehtävien aloitussivulla.

Pikku-M-paketin Käyttöohjeeksi seuraavaa:

  • Avaa artikkeli klikkaamalla linkkiä. Jos painat samalla control-näppäintä, artikkeli aukeaa omaan ikkunaansa tai omalle välilehdelleen. Tällöin aiemman sivun saa helposti näkyviin uudelleen.
  • Tutki esimerkkejä ja tee itse harjoitustehtävät (kynä ja paperia!). Jos tai kun kaipaat yhteenvetoa esillä olevasta asiasta, avaa sopiva Iso-M-viite. Nytkin ehkä kannattaa painaa control-näppäintä.
  • Iso-M-artikkeleita ehkä kannattaa tallettaa selaimen kirjanmerkeiksi (suosikeiksi) myöhempää käyttöä varten. Tällä tavoin rakennat itse asiassa omaa oppikirjaasi.

Eräillä Pikku-M-paketin sivuilla on linkkejä matemaattisiin animaatioihin, joiden katsomisessa tarvitaan erillisiä ohjelmia. Nämä on ilmoitettu animaatiolinkkien yhteydessä seuraavasti:

  • Merkintä Mma tarkoittaa, että käyttäjän koneessa tulee olla kaupallinen ohjelmisto Mathematica tai pelkästään animaatioiden esittämiseen tarkoitettu ilmaiseksi ladattava Mathematica Player. Version tulisi olla ainakin 6, joissakin tapauksissa tarvitaan 7. Ohjelman konfigurointi selaimen apuohjelmaksi helpottaa animaatioiden käynnistämistä. (Muutoin animaatiotiedosto on talletettava ja erikseen käynnistettävä.)
  • Merkintä LiveGr3D tarkoittaa, että käyttäjän selaimessa tulee olla Java-sovelmien (applettien) ajo sallittuna. Näin nykyään yleensä on, mutta joskus saattaa esiintyä ongelmia.

Iso-M-tietosanakirjaa, täydelliseltä nimeltään niinkuin matematiikka voi lukea tai selata myös omana kokonaisuutenaan. Se on paljon laajempi kuin esillä oleva Pikku-M-paketti, ja lukiomatematiikan kertausta ja syventämistä voi jatkaa sen avulla.

Selaimella luettava html-muoto on MatTa-sivustossa osoitteessa

   isom/html/index.html

ja Adobe Readerilla luettava pdf-muoto osoitteessa

   isom/pdf2/isom.pdf.

Jälkimmäistä voi joko selata verkossa tai sen voi tallettaa oman koneen levylle. Iso-M on myös saatavana MFKA:n kustantamana kirjana.

Matematiikkaa käsitteleviä verkkolähteitä on maailmalla paljon. Merkittävimpiin kuuluu englanninkielinen MathWorld, josta voi löytää käsitteiden määrittelyjä ja esimerkkejä sekä alkeellisista että hyvinkin pitkälle menevistä matematiikan käsitteistä.

Matematiikan historiasta ja matemaatikoista kiinnostuneille The MacTutor History of Mathematics archive on erinomainen lähde.

Matematiikan opiskeluun liittyvää materiaalia, kuten yliopistokurssien luentoja, matemaattisia animaatioita yms. on suomalaisessa Interactive Mathematics -sivustossa.

Aiheet

STACK-tehtävät