Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LINEAARIALGEBRA
 

Lisää matriisitulosta

Lause. (Skalaarin siirto) Jos A = (aij)nm ja B = (bij)mp ovat matriiseja ja r on jokin reaaliluku, niin

r(AB) = (rA)B = A(rB).

Todistus. Kirjoitetaan

( sum m    )    (  sum m   )    ( m sum      )    ( sum m    )
r(AB)=r a b    =  r   a b    =    (ra )b    =    a (rb )   .
   ij jk        ij jk        ij jk        ij  jk
j=1    n p   j=1    np   j=1     np   j=1     np

Tässä toiseksi viimeinen matriisi on (rA)B ja viimeinen on A(rB). []

Seuraava lause on helppo nähdä todeksi.

Lause. Kaikilla matriiseilla A = (aij)nm on

AIm = InA = A,

 A0 = 0A = 0.

Assosiatiivilain nojalla voidaan kolmen matriisin tulo kirjoittaa ilman sulkeita ABC ja yleisemmin monen matriisin tulo voidaan kirjoittaa A1A2...Ak. Jos A on (nn)-neliömatriisi, sen potenssi määritellään luonnollisella tavalla:

A0 = In,  Ak = A ...A  (k tekij)  A k > 1.

Silloin

Ak + Ah = Ak+h,   (Ak)h = Akh   A k,h > 0.

Huomaa, että (AB)k = ABAB...AB, joka on yleensä eri matriisi kuin AkBk, kun k > 2.

Lause. (AB)T = BT AT .

Todistus. Merkitään A = (aij)nm ja B = (bij)mp. Tällöin

AT = (a'ij)m n  BT = (b'ij)pm,   miss a'ij = aji ja b'ij = bji.

Tulo BT AT on siis määritelty ja BT AT = (v ij)pn, missä

   m      m      m
   sum  ' '  sum      sum 
vij =   bika kj =  bkiajk =   ajkbki.
   k=1     k=1     k=1

Alkio vij on siis matriisin AB paikassa (j,i) oleva alkio. []

Käyttämällä toistuvasti edellistä lausetta saadaan:

(A1A2 ...Ak)T = ATk ATk- 1...AT1.


Linkit:
Matriisitulo
Yksinkertaisia matriiseja
Matriisitulon ominaisuuksia