Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LINEAARIALGEBRA
 

Cramerin sääntö

Jos yhtälöryhmän

{ a11x1 +  a12x2 + ... +  a1nxn =  b1
  a21x1 +  a22x2 + ... +  a2nxn =  b2
   ...     ...         ...    ...

  an1x1 +  an2x2 + ... +  annxn =  bn

kertoimista muodostuva determinantti

     ||a  a  ... a  ||
     || 11  12    1n ||
det A = |a21 a22 ... a2n |/= 0,
     || ...  ...     ... ||
     ||a  a  ... a  ||
      n1  n2    nn

niin yhtälöryhmällä on tarkalleen yksi ratkaisu, nimittäin

   |            |
   | a  ... b ... a  |
   || 11    1    1n ||
   || a21 ... b2 ... a2n ||
   | ...    ...    ... |
   || a  ... b ... a  ||
xi = |--n1-------n--------nn--|,
   || a11 ... a1i ... a1n ||
   | a21 ... a2i ... a2n |
   || .    .     . ||
   || ..    ..     .. ||
   | an1 ... ani ... ann |

kun 1 < i < n. Ratkaisun osoittajassa on siis matriisin A determinantin i:s sarake korvattu yhtälöryhmän vakiotermisarakkeella.

Sama asia voidaan esittää lyhyemmin käyttämällä apuna matriisin pystyriviesitystä. Olkoon A = (A(1) , ... , A(n)) ja X = (x 1,x2,...,xn)T ja B = (b 1,b2,...,bn)T . Jos

x1A(1) + x2A(2) + ...+ xnA(n) = B

ja

detA /= 0,

niin yhtälöryhmällä on tarkalleen yksi ratkaisu, nimittäin

     (1)   (i- 1)   (i+1)   (n)
x = det(A---,...,A----,B,-A-----,...,A---),
 i          det A

kun i = 1, ... ,n.


Linkit:
Determinantti
Lineaariset yhtälöt ja yhtälöryhmät
Cramerin säännön todistus