Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
RENGAS
 

Esimerkkejä ihanteista

Esimerkki. Renkaan (Z, +, . ) ihanteita ovat aliryhmät (mZ, +), missä

mZ = {ma | a (- Z}= {am |a (- Z}

kaikilla kokonaisluvuilla m > 1 (katso Esimerkkejä aliryhmistä).

Esimerkki. Sivulla Esimerkkejä alirenkaista todettiin, että (R[x], +, . ) on rengas. Tämän renkaan ihanne on esimerkiksi joukko

I = {a1x + a2x2 + ...+ anxn |n > 1, ai (- R (i = 1,2,...,n)},

joka siis on sellaisten polynomien joukko, joiden vakiotermi on nolla. Joukko I on epätyhjä. Jos p(x) ja q(x) ovat joukon I polynomeja, niin p(x) - q(x) (- I, sillä erotuksessa vakiotermi pysyy nollana. Olkoon p(x) (- R[x], siis p(x) = a0 + a1x + ... + anxn, joillekin a i (- R (i = 0, 1,...,n) ja n > 0. Jos q(x) (- I, niin q(x) = b1x + ... + bmxm, joillekin b i (- R (i = 1, 2,...,m) ja m > 1. Silloin

          2       m     2       n+m
p(x).q(x) = a0b1x + a0b2x + ...+ a0bmx  + a1b1x + ...+ anbmx   (- I.

Samoin huomataan, että q(x) . p(x) (- I. Täten väite seuraa ihannekriteeristä.


Linkit:
Ihanne
Esimerkkejä aliryhmistä
Esimerkkejä alirenkaista