Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
RENGAS
 

Renkaiden homomorfia

Määritelmä. Olkoot (R, +, . ) ja (R', +', . ') renkaita. Kuvausta f : (R, +, . ) --> (R', +', . ') sanotaan (rengas)homomorfismiksi, jos se täyttää ehdot:

     RH1.   f(a + b) = f(a) + 'f(b) A a,b (- R,
     RH2.   f(a . b) = f(a) . 'f(b) A a,b (- R,
     RH3.   f(1R) = 1R'.

Määritelmän mukaan kuvaus f : (R, +, . ) --> (R', +', . ') on rengashomomorfismi jos ja vain jos f on ryhmähomomorfismi (R, +) --> (R', +') ja sillä on ominaisuudet RH2 ja RH3. Ryhmähomorfismin ominaisuuksien perusteella rengashomomorfismi f : (R, +, . ) --> (R', +', . ') toteuttaa kaikilla a (- R ehdot

f(0R) = 0R',   f(- a) = - 'f (a).

Lisäksi ehtojen RH2 ja RH3 nojalla

f (a-1) = f(a)-1  A a (- R,

sillä f(a) . 'f(a-1) = f(a . a-1) = f(1 R) = 1R' ja samoin nähdään, että f(a-1) . 'f(a) = 1 R'.

Lause. Olkoon f : (R, +, . ) --> (R', +', . ') rengashomomorfismi.

     (i)   Jos (S, +, . ) on renkaan (R, +, . ) alirengas, niin (f(S), +', . ') on renkaan (R', +', . ') alirengas.
     (ii)  Jos I on renkaan (R, +, . ) ihanne, niin f(I) on renkaan (f(R), +', . ') ihanne.

Todistus. (i) Todistetaan väite käyttäen alirengaskriteeriä. Koska S on renkaan R alirengas, niin 1R (- S. Lisäksi f(1R) = 1R', joten 1R' (- f(S). Jos a',b' (- f(S), niin on olemassa sellaiset a, b (- S, että a' = f(a) ja b' = f(b). Nyt

a' -'b'= f(a) - 'f(b) = f(a) + f(- b) = f (a- b) (- f (S),

koska a - b (- S alirengaskriteerin nojalla. Vastaavasti

a'.'b'= f (a) .'f(b) = f(a .b) (- f(S).

(ii) Kohdan (i) nojalla (f(R), +', . ') on rengas. Todistetaan väite käyttäen ihannekriteeriä. Koska I on ihanteena epätyhjä, samoin on f(I). Vastaavasti kuin kohdassa (i) todetaan, että kaikkien joukon f(I) alkioiden erotus kuuluu joukkoon f(I). Jos a' (- f(I), niin on olemassa sellainen a (- I, että a' = f(a). Vastaavasti kaikilla r' (- f(R) on olemassa sellainen r (- R, että r' = f(r). Nyt

 ' ' '    '
r . a = f(r) . f(a) = f (r .a) (- f(I),

koska ra (- I. Samoin nähdään, että a' . 'r' (- f(I) kaikilla a' (- f(I) ja r' (- f(R). []


Linkit:
Ryhmien homomorfia
Alirengas
Ihanne