Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
KUNTA
 

Kunta

Seuraavaksi esitetään kunnan määritelmä. Kunnan mallina on rationaalilukujen joukko, jossa on määritelty neljä peruslaskutoimitusta.

Määritelmä. Kolmikkoa (K, +, . ) sanotaan kunnaksi (field), jos

     K1.   (K, +, . ) on kommutatiivinen rengas (ei nollarengas) ja
     K2.   jokaisella joukon K nolla-alkiosta 0K eroavalla alkiolla on käänteisalkio joukossa K, toisin sanoen renkaan K yksikköryhmä K* = K \{0 K}.

Kolmikko (K, +, . ) on siis määritelmän mukaan kunta jos ja vain jos se täyttää ehdot:

     K1’.   (K, +) on Abelin ryhmä (kunnan additiivinen ryhmä),
     K2’.   (K \{0K}, . ) on Abelin ryhmä (kunnan multiplikatiivinen ryhmä),
     K3’.   a(b + c) = ab + ac ja (a + b)c = ac + bc kaikilla a,b,c  (- K.

Jos ei vaadita kertolaskun kommutatiivisuutta, saadaan niin sanottu vinokunta (skew field) eli jakorengas (division ring).

Lause.

     (i)   Jokainen kunta on kokonaisalue.
     (ii)   Jokainen äärellinen kokonaisalue on kunta.

Todistus. (i) Olkoon (K, +, . ) kunta. Kunnan määritelmän nojalla (K, +, . ) on kommutatiivinen rengas, joten kokonaisalueen ehto D1. toteutuu. Osoitetaan vielä, ettei kunnassa ole nollanjakajia. Oletetaan, että ab = 0K, joillakin a,b  (- K, missä a/=0K. Alkiolla a on käänteisalkio a-1 kunnassa K, täten b = a-1 . 0 K = 0K, mikä todistaa väitteen.

(ii) Olkoon (D, +, . ) äärellinen kokonaisalue. Nyt pitää osoittaa, että jokaisella kokonaisalueen D nolla-alkiosta eroavalla alkiolla on käänteisalkio joukossa D. Olkoon a  (- D \{0D}. Muodostetaan joukon D osajoukko D0 = {ax | x  (- D}. Soveltamalla supistamislakia kokonaisalueessa D nähdään, että ax1/=ax2 aina, kun x1/=x2. Koska D on äärellinen, tästä seuraa, että joukossa D0 on yhtä monta alkiota kuin kokonaisalueessa D, siis D0 = D. Silloin erityisesti kokonaisalueen D ykkösalkio 1D on joukossa D0, toisin sanoen on olemassa sellainen u  (- D, että au = 1D. Koska D on kommutatiivinen tämä tarkoittaa, että u = a-1. []


Linkit:
Rengas
Ryhmä
Kokonaisalue
Huomioita kunnasta