Helsingistä Tokioon 1

Helsingistä lennetään lyhintä tietä Tokioon. Kuinka pitkä lentomatka on, kun lentokorkeuden vaikutusta ei oteta huomioon?

Maapallon säde on 6370 km. Kaupunkien maantieteelliset koordinaatit ovat:

Helsinki: 60o pohjoista leveyttä, 25o itäistä pituutta.
Tokio: 36o pohjoista leveyttä, 140o itäistä pituutta.


Vihje 1

Millainen on lyhin reitti pallon pinnalla?

Kaupunkien maantieteelliset koordinaatit ovat pallokoordinaatteja. Mikä on pallokoordinaattien ja xyz-koordinaattien välinen yhteys?

Laskentaohjelmissa trigonometristen funktioiden argumentti on tavallisesti oletusarvoisesti radiaaneissa.

Merkitse maapallon sädettä ja kaupunkien leveys- ja pituuskoordinaatteja symboleilla ja sijoita näille lukuarvot vasta laskun lopussa.

Vihje 2/2 Ratkaisu Vastaus