Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo

5 Kompleksifunktioista

5.1 Eksponentti- ja logaritmifunktio

Tehtävä 164
Laske tarkat arvot funktioille ez, log z, c) zz, kun a) z = 2 + 3i,   b) z = -1 - i.


Tehtävä 165
Määritä seuraavien kompleksilukujen reaaliosa ja imaginaariosa: a) ei,   b) log i, c) ii . Laske myös likiarvot.


Tehtävä 166
Numeerinen tietokoneohjelma antaa luvun (-p)p nelidesimaaliseksi likiarvoksi -32.9139 - 15.6897i. Esitä miten tämä on määritelty ja määritä tarkka arvo.


5.2 Trigonometriset funktiot

Tehtävä 167
Laske tarkat arvot funktioille sin z, cos z, tan z, sinh z, cosh z, kun a) z = 2 + 3i,   b) z = -1 - i.


Tehtävä 168
Ratkaise kompleksitasossa yhtälö sin z = 2.

Vastaus


Tehtävä 169
Ratkaise kompleksitasossa yhtälö cos z = 2.


Tehtävä 170
Tutki, onko kompleksitasossa voimassa yhtälö sin 2z + cos 2z = 1.


Tehtävä 171
Osoita, että kaksinkertaisen argumentin kaavat sinille ja kosinille ovat voimassa myös kompleksitasossa. Johda näistä vastaavat kaavat hyperboliselle sinille ja kosinille käyttämällä sinin ja hyperbolisen sinin sekä kosinin ja hyperbolisen kosinin välistä yhteyttä.


Seuraava lukuEdellinen lukuSisällysluettelo