Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
POLYNOMIRENKAAT
 

Polynomien jakoalgoritmi

Tutkittaessa polynomien yli kunnan (K, +, . ) jaollisuutta voidaan käyttää samanlaista jakoalgoritmia (jakokulmalaskua) kuin kokonaisluvuilla. Vertaa seuraavaa lausetta sivun Jakoalgoritmi lauseeseen.

Lause. Olkoon (K[x], +, . ) polynomirengas yli kunnan (K, +, . ). Jos a(x),b(x) (- K[x] ja b(x)/=0K, niin on olemassa sellaiset yksikäsitteiset polynomit q(x) ja r(x) (- K[x], että

a(x) = q(x)b(x) + r(x),   degr(x) < degb(x).

Todistus. Olkoon S = {a(x) - k(x)b(x) | k(x) (- K[x]}. Valitaan joukosta S polynomi

r(x) = a(x) - q(x)b(x),

jonka aste on pienin mahdollinen. Jos r(x) = 0K, niin deg r(x) = - oo < deg b(x) ja lauseen väite on voimassa.

Oletetaan, että r(x) ei ole nollapolynomi ja deg r(x) = n. Oletetaan lisäksi, että deg b(x) = m. Pitää siis näyttää, että n < m. Olkoon polynomin r(x) johtava kerroin rn ja polynomin b(x) johtava kerroin bm. Tehdään vastaoletus, että n > m. Koska bm (- K \{0K}, on olemassa käänteisalkio b-1
m (- K. Tämän huomion ja vastaoletuksen nojalla voidaan muodostaa polynomi

       (    r     )        r
s(x) = a(x) -  q(x) - -n-.xn -m  b(x) = r(x)- -n-.xn- mb(x).
           bm            bm

Polynomi s(x) kuuluu joukkoon S ja sen n:nnen asteen termin kerroin on

rn - -rn .bm = 0K .
   bm

Siis s(x) on pienempää astetta kuin polynomi r(x), mikä on ristiriita polynomin r(x) valinnan kanssa. Täten n < m.

Vielä pitää osoittaa polynomien q(x) ja r(x) yksikäsitteisyys. Oletetaan, että on olemassa myös polynomit q'(x) ja r'(x), joilla a(x) = q'(x)b(x) + r'(x) ja deg r'(x) < deg b(x). Silloin

r(x)- r'(x) = (q'(x)- q(x))b(x),   deg(r(x) - r'(x)) < degb(x).

Toisaalta sivun Polynomin aste lauseen mukaan deg(r(x) -r'(x)) = deg(q'(x) -q(x)) + deg b(x). Täten välttämättä q'(x) - q(x) = 0K ja tästä seuraa, että r(x) - r'(x) = 0Kb(x) = 0K. Siis q(x) = q'(x) ja r(x) = r'(x). []


Linkit:
Polynomien jaollisuus
Jakoalgoritmi
Polynomin aste
Esimerkkejä polynomirenkaista