Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LINEAARIALGEBRA
 

Aliavaruus

Määritelmä. Jos U (_ V ja U on vektoriavaruus vektoriavaruudessa (V, +, . ) määriteltyjen laskutoimitusten + ja  .  suhteen, sanotaan kolmikkoa (U, +, . ) vektoriavaruuden (V, +, . ) aliavaruudeksi.

Triviaalisti (V, +, . ) on itse itsensä aliavaruus, muita sen aliavaruuksia sanotaan aidoiksi.

Huomaa, että vektoriavaruuden (V, +, . ) nollavektori h on myös sen aliavaruuden (U, +, . ) nollavektori. Jos aliavaruuden (U, +, . ) nollavektori olisi h', niin silloin vektoriavaruudessa V voitaisiin laskea h' = h' + h'. Lisäämällä tässä yhtälössä puolittain nollavektorin h' vastavektori vektoriavaruudessa V saadaan h = h'.

Koska aliavaruus (U, +, . ) on vektoriavaruus, joukko U sisältää alkioidensa summat ja skalaarimonikerrat. Tällöin sanotaan, että U on suljettu vektoriavaruuden laskutoimitusten suhteen. Seuraavassa lauseessa määritellään nämä ehdot tarkasti ja todetaan, että ne ovat riittävät ehdot sille, että vektoriavaruuden osajoukko on aliavaruus.

Lause. [Aliavaruuskriteeri] Vektoriavaruuden (V, +, . ) joukon V epätyhjä osajoukko U muodostaa aliavaruuden (U, +, . ) jos ja vain jos U toteuttaa ehdot:

     (A)   jos X,Y (- U, niin X + Y (- U,
     (B)   jos a (- R ja X (- U, niin aX (- U.

Todistus. Kuten lauseen edellä todettiin on selvää, että jos (U, +, . ) on aliavaruus, niin ehdot (A) ja (B) toteutuvat. Oletetaan nyt, että vektoriavaruuden (V, +, . ) joukon V osajoukolle U ehdot (A) ja (B) toteutuvat, ja näytetään, että tästä seuraa se, että (U, +, . ) on aliavaruus. Pitää siis näyttää, että (U, +, . ) on vektoriavaruus. Koska U on joukon V osajoukko, sen alkiot toteuttavat triviaalisti ehdot V1, V2 ja V5-V8, koska joukon V alkiot toteuttavat ne. Koska kaikilla X (- U (_ V on sivun Vektoriavaruuden ominaisuuksia ensimmäisen lauseen mukaan 0X = h, nähdään valitsemalla ehdossa (B) luvuksi a = 0, että h (- U. Samoin valitsemalla a = -1 nähdään, että -X (- U kaikilla X (- U. Nyt postulaattien V 3 ja V 4 yhtälöt X + h = X ja X + (-X) = h pätevät joukossa U, koska ne pätevät joukossa V.[]

Ehdot (A) ja (B) ovat yhdessä ekvivalentit seuraavan ehdon kanssa:

(AB)   jos a,b (- R ja X, Y (- U, niin aX + bY  (- U.

Nollavektori muodostaa yksinään aliavaruuden ({h}, +, . ). Tämä ja vektoriavaruus itse ovat triviaalit aliavaruudet.


Linkit:
Vektoriavaruus
Vektoriavaruuden ominaisuuksia
Esimerkkejä aliavaruuksista
Esimerkkejä aliavaruuksista 2
Aliavaruuden muodostaminen