Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
RENGAS
 

Esimerkkejä jäännösluokkarenkaista

Esimerkki. Renkaan (Z, +, . ) ihanteita ovat joukot mZ kaikilla kokonaisluvuilla m, joilla m > 1. Renkaan Z jäännösluokkarengas ihanteen mZ suhteen on

                ----  ------
Z/mZ  = {a + mZ |a (- Z}= {0,1,...,m - 1},

missä operaatiot kaikilla a,b (- Z ovat

-- -  -----   -- -  ---
a + b = a + b,  a .b = ab.

Kyseessä on siis tuttu rengas (Zm, +, . ) eli jäännösluokkarengas modulo m.

Jos m = 1 saadaan nollarengas Z/Z = {0}. Yleisestikin pitää paikkansa R/R = {0R}.

Esimerkki. Palautetaan mieleen joukko

  V~ ---     V~ ---
Z[ 10] = {a + b 10 |a,b (- Z}.

Renkaan (C, +, . ) alirenkaana (Z[ V~ 10-], +, . ) on kommutatiivinen rengas (katso Esimerkkejä alirenkaista).

Koska (Z[ V~ 
10], +, . ) on kommutatiivinen rengas, joukon {5, V~ ---
 10} generoima ihanne on sivun Ihanteen generointi ja pääihannerengas lauseen mukaan

 V~ --           V~ ---     V ~ ---
<5,10 >  =  {r1 .5 + r2-. 10 |r1,r2 (- Z[--10]}---
    =  {(a + b V~ 10) .5 + (a + b V~ 10) V~ 10 | a ,a ,b ,b (- Z}
        1  1       2  V~ 2--     1 2 1 2
    =  {(5a1 + V~ 10b2) + (a2 + 5b1) 10 |a1,a2,b1,b2 (- Z}
    =  {5a + b 10 |a,b (- Z}.

Ihanteen I =< 5, V~ ---
 10 > muodostaman jäännösluokkarenkaan

  V~ ---
Z[ 10]/I

mielivaltainen alkio on

   V~ ---
(a + b 10) + I = a + I,   a,b (- Z

sillä b V~ 
10 (- I.

Jokainen kokonaisluku a voidaan kirjoittaa jakoalgoritmin mukaan muodossa a = 5q + r, missä q, r (- Z ja 0 < r < 4. Täten

a + I = 5q + r + I = r + I,

sillä 5q (- I.

Siis Z[ V~ 
10]/ < 5, V~ ---
 10 >= {r + I | r = 0, 1, 2, 3, 4}. Helposti nähdään, että joukon alkiot ovat eri alkioita. Esimerkiksi vastaoletuksesta 0 + I = 1 + I seuraa, että 0 = 1 + i, jollekin i (- I. Pitäisi siis olla i = -1, mutta tämä on ristiriita, sillä -1 / (- I.


Linkit:
Jäännösluokkarengas
Esimerkkejä ihanteista
Esimerkkejä alirenkaista
Ihanteen generointi ja pääihannerengas
Jakoalgoritmi