Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
KUNTA
 

Kokonaisalueen osamääräkunta

Todistetaan nyt, että sivulla Kokonaisalueen osamääräkunnan konstruktio kostruoitu systeemi todella on kunta. Yhteen- ja kertolasku määritellään kuten kyseisellä sivulla.

Lause. Kolmikko (Q(D), +, . ) on kunta. Lisäksi joukon Q(D) osajoukko

D'=  {-a-| a (- D}
    1D

muodostaa kunnan (Q(D), +, . ) alirenkaan. Alirengas (D', +, . ) on kokonaisalue ja isomorfinen kokonaisalueen (D, +, . ) kanssa.

Todistus. Kolmikko (Q(D), +, . ) on kommutatiivinen rengas, jonka nolla-alkio on 0D-
1D ja ykkösalkio 1D1D. Alkion ab (- Q(D) vasta-alkio on -ab-. Rengaspostulaattien läpikäyminen jätetään harjoitukseksi.

Olkoon a
b (- Q(D). Jos a
b /=0
1DD-, niin a1D/=b0D eli a/=0D. Täten b
a (- Q(D) ja b
a on alkion a
b käänteisalkio, sillä a
b . b
a = ab
ab = 1D-
1D. Näin ollen rengas (Q(D), +, . ) on kunta.

Muodostetaan kuvaus

j : (D, +, .)-- > (Q(D), +, .),  j(a) = -a- A a (- D.
                    1D

Kuvaus j on rengashomomorfismi kuten helposti nähdään tarkistamalla ehdot RH1-RH3. Lisäksi kuvaus j on injektio, sillä jos j(a) = j(b) eli a
1D- = b
1D--, niin a1D = b1D eli a = b. Renkaiden homomorfialauseen mukaan saadaan

(D,+, .) - ~ (Im (j),+, .),   missä   Im (j) = { a--|a (- D}= D'.
                        1D

Sivun Rengashomomorfismin ydin ja kuva huomion perusteella (D', +, . ) on kunnan (Q(D), +,  .   ) alirengas. []

Määritelmä. Kuntaa (Q(D), +, . ) sanotaan kokonaisalueen (D, +, . ) osamääräkunnaksi tai jakokunnaksi (quotient field, field of fractions).

Jos konstruoidaan osamääräkunta (Q(D), +, . ) kokonaisalueelle (D, +, . ), joka on jonkin kunnan (K, +, . ) alirengas, niin Q(D) on isomorfinen sivun Huomioita alikunnasta lauseessa määritellyn kunnan

    a
KD = {b-|a, b (- D, b /= 0D}

kanssa. On luonnollista samaistaa Q(D) ja KD, ja nimittää myös kuntaa KD kokonaisalueen D osamääräkunnaksi. Edellisessä lauseessa todistettiin, että D on aina kunnan Q(D) alirengas, joten osamääräkunta voidaan aina ajatella muodossa KD. Nähdään myös, että kokonaisalueen D osamääräkunta (KD, +, . ) on suppein kunta, jonka alirengas (D, +,  .   ) on. Jos nimittäin (K, +, . ) on jokin kunta ja (D, +, . ) se alirengas, niin D (_ KD (_ K.

Voidaan todistaa, että kokonaisalueen osamääräkunnalla on seuraava universaalisuusominaisuus: Jos kokonaisalue A on isomorfinen kokonaisalueen B kanssa, niin kokonaisalueeen A osamääräkunta KA on isomorfinen kokonaisalueen B osamääräkunnan KB kanssa.


Linkit:
Kokonaisalueen osamääräkunnan konstruktio
Renkaiden homomorfia
Renkaiden homomorfialause
Rengashomomorfismin ydin ja kuva
Huomioita alikunnasta