Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
KUNTA
 

Maksimaalinen ihanne

Kommutatiivisista renkaista voidaan muodostaa kuntia maksimaalisen ihanteen avulla.

Määritelmä. Olkoon (R, +, . ) rengas. Renkaan R ihannetta M sanotaan maksimaaliseksi, jos se on aito (toisin sanoen M/=R) ja ei ole olemassa renkaan R ihannetta I, joka toteuttaisi M < I < R.

Määritelmän jälkimmäinen ehto on usein mukava ajatella muodossa: Jos I on renkaan (R, +, . ) ihanne ja M < I, niin I = R.

Lause. Olkoon (R, +, . ) kommutatiivinen rengas ja I sen ihanne. Jäännösluokkarengas (R/I, +, . ) on kunta jos ja vain jos I on renkaan (R, +, . ) maksimaalinen ihanne.

Todistus. Oletetaan ensin, että (R/I, +, . ) on kunta. Koska kunnassa on vähintään kaksi alkiota, niin I/=R. Oletetaan, että on olemassa renkaan (R, +, . ) ihanne J, jolle pätee I < J. Näytetään, että tästä seuraa J = R.

Koska I on ihanteen J aito osajoukko, on olemassa alkio a (- J \I. Silloin a + I/=I, joten a + I ei ole kunnan (R/I, +, . ) nolla-alkio. Täten alkiolla a + I on käänteisalkio b + I jollakin b (- R, siis

(a + I)(b + I) = ab + I = 1R + I.

Tästä saadaan, että 1R = ab + i, jollain alkiolla i (- I. Koska a (- J ja i (- J, niin ab + i (- J ehdon I2 nojalla. Kuten sivulla Ihanne todettiin siitä, että 1R (- J seuraa, että J = R.

Todistetaan väite toiseen suuntaan eli oletetaan, että I on renkaan R maksimaalinen ihanne. Koska rengas R on kommutatiivinen, niin samoin on jäännösluokkarengas (R/I, +, . ). Vielä pitää osoittaa, että kaikilla jäännösluokkarenkaan (R/I, +, . ) nolla-alkiosta I eroavilla alkioilla on käänteisalkio joukossa R/I.

Olkoon a + I (- R/I erisuuri kuin I. Silloin a / (- I. Koska I on maksimaalinen ihanne, niin joukon {I,a} generoima ihanne on oltava R. Koska (R/I, +, . ) on kommutatiivinen, saadaan sivun Ihanteen generointi ja pääihannerengas lauseen mukaan, että

R = < I, a >= {i + ra |i (- I, r (- R}.

Koska kaikki joukon R alkiot voidaan esittää muodossa i + ra, niin erityisesti ykkösalkio 1R = i' + r'a, joillakin i' (- I ja r' (- R. Tämä on ekvivalenttia sen kanssa, että

1R + I = r'a + I = (r'+ I)(a + I).

Täten r' + I on alkion a + I käänteialkio ja (R/I, +, . ) on siis kunta. []


Linkit:
Rengas
Kunta
Ihanne
Jäännösluokkarengas
Ihanteen generointi ja pääihannerengas