Etusivu

Algebra ja geometria

1 Logiikan ja joukko-opin alkeet

1.1 Logiikkaa
1.2 Matemaattisesta todistamisesta
1.3 Joukko-oppia
1.4 Kuvaus
1.5 Luonnolliset luvut
1.6 Lukumäärän laskemisesta

2 Reaaliluvut

2.1 Aksioomat
2.2 Reaalilukujen osajoukot
2.3 Yhtälöitä ja epäyhtälöitä
2.4 Liukuluvut

3 Kompleksiluvut

3.1 Kompleksitaso
3.2 Kompleksilukujen potenssit ja juuret
3.3 Polynomeista

4 Matriisit ja vektorit

4.1 Matriisin käsite
4.2 Matriisialgebra
4.3 Lineaarinen yhtälöryhmä
4.4 Vektoriavaruus Rn
4.5 Determinantti
4.6 Käänteismatriisi
4.7 Lineaarikuvaus

5 Geometriset avaruudet

5.1 Pisteavaruus, vektoriavaruus ja koordinaattiavaruus
5.2 Käyräviivaisia koordinaatistoja
5.3 Skalaaritulo
5.4 Vektoritulo
5.5 Vektorialgebraa
5.6 Koordinaatiston vaihto
5.7 Avaruuden Rn geometriaa

6 Suorien ja tasojen geometriaa

6.1 Suorien ja tasojen yhtälöt
6.2 Painopistekoordinaatit
6.3 Suora- ja tasoparvista

7 Matriisin ominaisarvot

7.1 Ominaisarvon ja ominaisvektorin käsite; laskeminen
7.2 Diagonalisointi; symmetriset matriisit
7.3 Neliömuodot

8 Geometriset kuvaukset

8.1 Euklidiset kuvaukset
8.2 Yhdensuuntaisprojektio
8.3 Affiniteetti
8.4 Keskusprojektio
8.5 Projektiviteetti

9 Toisen asteen käyrät ja pinnat

9.1 Käyrän ja pinnan käsitteet
9.2 Kartioleikkaukset
9.3 Yhtälöt pääakselikoordinaatistossa
9.4 Yhtälöt napakoordinaateissa
9.5 Toisen asteen pintojen päätyypit
9.6 Yleinen toisen asteen käyrä
9.7 Yleinen toisen asteen pinta

10 Toisen asteen käyrien ja pintojen geometriaa

10.1 Ympyrän ja pallon ominaisuuksia
10.2 Liittohalkaisijat
10.3 Polaariteoria
10.4 Viivoitin- ja pyörähdyspinnoista

11 Homogeeniset koordinaatit

11.1 Projektiivinen taso ja avaruus
11.2 Pisteet, suorat, tasot; dualiteetti
11.3 Geometriset kuvaukset

12 Abstraktia algebraa

12.1 Ryhmä, rengas ja kunta
12.2 Lineaariavaruus
12.3 Ekvivalenssirelaatio