Harjoitukset

LaTeXia oppii parhaiten ryhtymällä kirjoittamaan jotakin, vaikkapa omaa artikkeliaan. Jos tällaista ei ole työn alla, voi harjoitella seuraavien tehtävien avulla. Jokaisessa on lähtökohtana LaTeXilla tehty dokumentti, ja tavoitteena on kirjoittaa LaTeX-koodi, joka tuottaa ainakin lähes samanlaisen. Kirjoittaessa joutuu selaamaan jotakin opasta, ehkä luonnollisimmin Pitkänpuoleista johdantoa LaTeX2e:n käyttöön tai sen englanninkielistä vastinetta The Not So Short Introduction to LaTeX2e. Jossain määrin tarvitaan myös jotakin referenssimanuaalia ja pakettien dokumentaatioita.

Tehtävät ovat seuraavat:


LaTeX-koodit, joilla harjoitustehtävät on laadittu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (kolmio). Yritä kuitenkin itse ensin!.

Kaikki harjoitustehtävät on kirjoitettu latin1-koodausta käyttäen. Ne voidaan sellaisinaan ajaa myös utf8-koodausta käyttävässä ympäristössä, mutta editointi ei kaikissa tapauksissa onnistu. Jos koodeja halutaan editoida utf8-ympäristössä, on dokumentin alkuun vaihdettava syöttökoodaukseksi utf8 ja muutettava ainakin ä- ja ö-kirjaimet koodausta vastaaviksi.


SKK    10.11.2011