Etusivu

Reaalimuuttujan analyysi

1 Topologiaa

1.1 Ympäristö
1.2 Topologisia peruskäsitteitä

2 Lukujonot

2.1 Lukujonon määritelmä
2.2 Lukujonon suppeneminen
2.3 Cauchyn suppenemiskriteeri
2.4 Reaalilukujen konstruoinnista

3 Funktion raja-arvo ja jatkuvuus

3.1 Reaali- ja kompleksifunktiot
3.2 Funktion raja-arvo
3.3 Funktion jatkuvuus
3.4 Jatkuvat reaalifunktiot

4 Alkeisfunktiot

4.1 Potenssifunktio
4.2 Polynomit ja rationaalifunktiot
4.3 Eksponentti- ja logaritmifunktio
4.4 Trigonometriset funktiot
4.5 Trigonometrian kaavoja
4.6 Harmoninen värähtely
4.7 Trigonometristen funktioiden käänteisfunktiot
4.8 Hyperboliset funktiot
4.9 Hyperbolisia kaavoja
4.10 Hyperbolisten funktioiden käänteisfunktiot

5 Kompleksifunktioista

5.1 Eksponentti- ja logaritmifunktio
5.2 Trigonometriset funktiot

6 Derivaatta

6.1 Derivaatta ja differentiaali
6.2 Derivoimissääntöjä
6.3 Alkeisfunktioiden derivaatat
6.4 Derivaatan ominaisuuksia

7 Derivaatan sovellutuksia

7.1 Derivaatta tangentin kulmakertoimena
7.2 Ääriarvotehtävät
7.3 Derivaatta nopeutena
7.4 Yhtälön iteratiivinen ratkaiseminen
7.5 L’Hospitalin sääntö

8 Vektoriarvoiset funktiot

8.1 Vektoriarvoisen funktion jatkuvuus ja derivoituvuus
8.2 Taso- ja avaruuskäyrät
8.3 Polynomikäyrät

9 Määrätty integraali

9.1 Riemannin – Darboux’n ylä- ja alasummat
9.2 Riemannin summa
9.3 Määrätyn integraalin perusominaisuudet

10 Integroimistekniikkaa

10.1 Integraalifunktio
10.2 Sijoitusmenettely
10.3 Osittaisintegrointi
10.4 Rationaalifunktioiden integrointi; osamurtokehitelmä
10.5 Esimerkkejä integroinnista

11 Määrätyn integraalin sovellutuksia

11.1 Pinta-ala ja tilavuus
11.2 Funktion keskiarvo
11.3 Kaarenpituus ja pyörähdyspinnan ala
11.4 Käyräteoriaa

12 Lisää määrätystä integraalista

12.1 Integraalin arvioimisesta
12.2 Määrätyn integraalin väliarvolause
12.3 Epäoleelliset integraalit

13 Taylorin polynomi; funktioiden approksimoinnista

13.1 Taylorin polynomi
13.2 Taylorin polynomin sovellutuksia
13.3 Polynomiapproksimaatioista
13.4 Lagrangen interpolaatio
13.5 Numeerisesta integroinnista