Etusivu

Vektorimuuttujan analyysi

1 Vektorimuuttujan funktiot

1.1 Avaruus Rn
1.2 Funktion raja-arvo ja jatkuvuus
1.3 Esimerkkejä vektorimuuttujan funktioista

2 Reaaliarvoiset funktiot

2.1 Jatkuvuus
2.2 Osittaisderivaatat
2.3 Differentiaalikehitelmä
2.4 Väliarvolause
2.5 Ketjusääntö

3 Taylorin polynomi; funktion ääriarvot

3.1 Taylorin polynomi
3.2 Funktion suhteelliset ääriarvot
3.3 Absoluuttiset ääriarvot

4 Vektoriarvoiset funktiot

4.1 Differentioituvuus
4.2 Ketjusääntö
4.3 Newtonin menetelmä

5 Pintateoriaa

5.1 Pintoihin liittyvät peruskäsitteet
5.2 Pinnan metriikka
5.3 Verhokäyristä ja -pinnoista

6 Käänteiskuvaukset ja implisiittifunktiot

6.1 Käänteisfunktion olemassaolo
6.2 Implisiittifunktioista
6.3 Sidotut ääriarvot

7 Taso- ja avaruusintegraali

7.1 Tasointegraalin määrittely
7.2 Tasointegraalin perusominaisuudet
7.3 Tasointegraalin laskeminen
7.4 Avaruusintegraali
7.5 Muuntaminen sijoituksella
7.6 Integraali avaruudessa Rn

8 Sovellutuksia

8.1 Pinta-alan ja tilavuuden laskeminen
8.2 Keskiö ja hitausmomentti

9 Epäoleelliset integraalit; integraalin derivointi parametrin suhteen

9.1 Epäoleelliset taso- ja avaruusintegraalit
9.2 Integraalin derivointi parametrin suhteen

10 Viivaintegraali

10.1 Määrittely ja laskeminen
10.2 Sovellutuksia
10.3 Riippumattomuus tiestä

11 Pintaintegraali

11.1 Määrittely ja laskeminen
11.2 Sovellutuksia

12 Derivointioperaattoreista geometrisissa avaruuksissa

12.1 Gradientti, divergenssi ja roottori
12.2 Laskusääntöjä
12.3 Käyräviivaiset koordinaatistot
12.4 Lieriö- ja pallokoordinaatisto

13 Erityyppisten integraalien väliset yhteydet

13.1 Gaussin lause
13.2 Stokesin lause
13.3 Gaussin ja Stokesin lauseen yleistyksiä
13.4 Kulma ja avaruuskulma

14 Pyörteettömät ja lähteettömät vektorikentät; potentiaali

14.1 Lähdekenttä ja pyörrekenttä
14.2 Pyörteetön vektorikenttä
14.3 Lähteetön vektorikenttä

15 Vektorikentän muodostaminen lähde- ja pyörrekentästä

15.1 Lähteiden synnyttämä vektorikenttä
15.2 Pyörteiden synnyttämä vektorikenttä
15.3 Lähteistä ja pyörteistä syntyvän kentän yksikäsitteisyys