[#] Sisällön pääryhmät --> Todennäköisyys
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto

Todennäköisyyslaskenta

 

[#] Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet
[#] Todennäköisyysfunktio P
[#] Esimerkkejä kombinatorisesta todennäköisyyslaskennasta
[#] Ehdollinen todennäköisyys
[#] Tapahtumien riippumattomuus
[#] Stokastinen muuttuja
[#] Todennäköisyyslaskennan historiaa

Todennäköisyysjakaumat

 

[#] Diskreetit jakaumat
[#] Jatkuvat jakaumat
[#] Kertymäfunktio
[#] Jakauman tunnusluvut
[#] Normaalijakauma

Tilastomatematiikka

 

[#] Tilastodata
[#] Tilastodatan esittäminen
[#] Datan tunnusluvut
[#] Matemaattinen tilastotiede
[#] Estimointi
[#] Tilastollinen testaus
[#] Korrelaatio
[#] Korrelaatiokerroin

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12