Hakemisto
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Ka – Kl | Ko – Kä | L | M | N | O | Pa – Pl | Po – Pä | R | S | T – U | V – W | Y – Ä

A

 

[#] Abel
[#] Abel (polynomiyhtälöt)
[#] additiivisuus (integraalin)
[#] Ahlfors (kompleksiluvut)
[#] aikasarja
[#] akseli (ellipsin)
[#] akseli (hyperbelin)
[#] akseli (paraabelin)
[#] aksiooma
[#] aksiooma
[#] aksonometria
[#] d’Alembert
[#] al-Kaši
[#] al-Kaši (pii)
[#] al-Khwarizmi
[#] alaraja-arvo
[#] algebra
[#] algebrallinen luku
[#] algebran peruslause
[#] alkeisfunktio
[#] alkeistapaus
[#] alkio
[#] alkuehto
[#] alkuluku
[#] alkutekijä
[#] analyysi
[#] analyysin peruslause
[#] antiteesi
[#] Apollonios
[#] arcus-funktio
[#] area-funktio
[#] argumentti (kompleksiluvun)
[#] aritmeettinen jono
[#] aritmeettinen summa
[#] aritmetiikka
[#] Arkhimedes
[#] Arkhimedes (geometria)
[#] Arkhimedes (integraali)
[#] Arkhimedes (pii)
[#] assosiatiivisuus
[#] aste
[#] asteluku
[#] asymptootti (hyperbelin)
[#] asymptootti (rationaalifunktion)
[#] asymptoottikartio (hyperboloidin)
[#] avaruusmonikulmio
[#] avoin väli

B

 

[#] Babbage
[#] Baire
[#] Banach
[#] Bernoulli
[#] Bernoulli
[#] Bernoulli (derivaatta)
[#] Bernoulli (todennäköisyys)
[#] bijektio
[#] binomi
[#] binomikaava
[#] binomikaava
[#] binomikerroin
[#] binomikerroin
[#] binäärijärjestelmä
[#] Bolyai
[#] Bolyai (geometria)
[#] Bolzano
[#] Boole
[#] Borel
[#] Bourbaki (logiikka)
[#] Brahe (logaritmi)
[#] Brianchon (geometria)
[#] Briggs
[#] Briggs (logaritmi)
[#] Bürgi (logaritmi)

C

 

[#] Cantor
[#] Carathéodory
[#] Cardano
[#] Cardano (polynomiyhtälöt)
[#] Cardanon kaavat
[#] Cartesiuksen lehti
[#] Cartesius
[#] Cartesius (geometria)
[#] Cauchy
[#] Cauchy (derivaatta)
[#] Cauchy (integraali)
[#] Cauchy (kompleksiluvut)
[#] Cavalieri
[#] Cavalieri (integraali)
[#] Cayley

D

 

[#] data (diskreetti)
[#] data (jatkuva)
[#] Dedekind
[#] derivaatta
[#] derivaatta (korkeamman kertaluvun)
[#] derivaatta (käänteisfunktion)
[#] derivaatta (osamäärän)
[#] derivaatta (summan)
[#] derivaatta (toinen)
[#] derivaatta (tulon)
[#] derivaatta (vakiokerrannaisen)
[#] derivaatta (yhdistetyn funktion)
[#] derivaattafunktio
[#] derivointi (alkeisfunktioiden)
[#] derivointi (implisiittinen)
[#] derivointi (säännöt)
[#] derivoituvuus
[#] Desargues
[#] Desargues (geometria)
[#] Descartes
[#] Descartes (geometria)
[#] desimaaliesitys
[#] determinantti
[#] diagrammi
[#] differentiaali
[#] differentiaalikehitelmä
[#] differentiaaliyhtälö
[#] dimensio
[#] dimetrinen ortogonaaliprojektio
[#] Diofantos
[#] Dirichlet
[#] diskriminantti
[#] distributiivisuus
[#] dodekaedri
[#] Dürer

E

 

[#] eksentrisyys (ellipsin)
[#] eksentrisyys (hyperbelin)
[#] eksentrisyys (paraabelin)
[#] eksplisiittisesti määritelty lukujono
[#] eksponentti
[#] eksponenttifunktio
[#] ellipsi
[#] ellipsi (ala)
[#] ellipsi (kartioleikkauksena)
[#] ellipsi (napakoordinaateissa)
[#] ellipsi (xy-koordinaateissa)
[#] ellipsoidi
[#] ellipsoidi (tilavuus)
[#] epäeuklidinen
[#] epäeuklidinen
[#] epäsuora todistus
[#] epäyhtälö
[#] Eratosthenes
[#] erotusosamäärä
[#] estimointi
[#] etäisyys (pisteiden)
[#] Eudoksos
[#] Eukleides
[#] Eukleides (geometria)
[#] Eukleides (geometria)
[#] Eukleides (integraali)
[#] Eukleides (pii)
[#] euklidinen
[#] euklidinen
[#] euklidinen
[#] euklidinen kuvaus
[#] Euler
[#] Euler (derivaatta)
[#] Euler (kompleksiluvut)
[#] Euler (merkinnät)
[#] Euler (Neperin luku)
[#] Euler (pii)
[#] Euler (trigonometria)
[#] Eulerin kaava
[#] Eulerin suora
[#] Eulerin yhtälö

F

 

[#] Fermat
[#] Fermat (derivaatta)
[#] Fermat (todennäköisyys)
[#] Ferrari (polynomiyhtälöt)
[#] Feuerbachin ympyrä
[#] Fibonacci (luvut)
[#] Fourier
[#] Fourier (derivaatta)
[#] fraktaali
[#] frekvenssi
[#] funktio
[#] funktio (alkeis-)
[#] funktio (arcus-)
[#] funktio (area-)
[#] funktio (eksponentti-)
[#] funktio (hyperbeli-)
[#] funktio (identtinen)
[#] funktio (kahden muuttujan)
[#] funktio (käänteis-)
[#] funktio (käänteis-)
[#] funktio (logaritmi-)
[#] funktio (rationaali-)
[#] funktio (reaali-)
[#] funktio (syklometrinen)
[#] funktio (trigonometrinen)
[#] funktio (usean muuttujan)
[#] funktio (vektoriarvoinen)
[#] funktio (yhdistetty)

G

 

[#] Galilei
[#] Galilei (integraali)
[#] Galois
[#] Gauss
[#] Gauss (derivaatta)
[#] Gauss (geometria)
[#] Gauss (polynomiyhtälöt)
[#] geodeettinen viiva
[#] geometria
[#] geometria
[#] geometria (analyyttinen)
[#] geometria (deskriptiivinen)
[#] geometria (epäeuklidinen)
[#] geometria (epäeuklidinen)
[#] geometria (euklidinen)
[#] geometria (euklidinen)
[#] geometria (projektiivinen)
[#] geometria (synteettinen)
[#] geometria (vektori-)
[#] geometrinen jono
[#] geometrinen kuvaus
[#] geometrinen probleema
[#] geometrinen sarja
[#] geometrinen summa
[#] Gibbs
[#] Gibbs (geometria)
[#] graadi
[#] Grassmann (geometria)
[#] Gregory
[#] Gödel

H

 

[#] Haar
[#] Hadamard
[#] hajaantuminen (lukujonon)
[#] hajaantuminen (sarjan)
[#] hajonta
[#] halkaisija
[#] Hamilton
[#] Hamilton (geometria)
[#] Hardy
[#] harmoninen sarja
[#] Hausdorff
[#] heksadesimaalijärjestelmä
[#] heksaedri
[#] Hermite
[#] Hermite (Neperin luku)
[#] Heron
[#] Hilbert
[#] Hilbert (geometria)
[#] Hilbert (logiikka)
[#] histogrammi
[#] historia
[#] historia
[#] hitausmomentti
[#] hitaussäde
[#] l’Hospital
[#] hyperbeli
[#] hyperbeli (kartioleikkauksena)
[#] hyperbeli (napakoordinaateissa)
[#] hyperbeli (xy-koordinaateissa)
[#] hyperbeli- ja trigonometriset funktiot
[#] hyperbelifunktio
[#] hyperbelikosini
[#] hyperbelikotangentti
[#] hyperbelisini
[#] hyperbelitangentti
[#] hyperbolinen kaava
[#] hyperboloidi
[#] hypotenuusa
[#] hyppyepäjatkuvuus

I

 

[#] ikosaedri
[#] imaginaariakseli
[#] imaginaarinen
[#] imaginaariosa
[#] imaginaariyksikkö
[#] induktio (matemaattinen)
[#] injektio
[#] integraali (määrätty)
[#] integraalifunktio
[#] integrointi (kaavat)
[#] integrointi (kaavat)
[#] integrointi (osittais-)
[#] integrointi (sijoitus)
[#] irrationaaliluku
[#] iso akseli (ellipsin)
[#] isoympyrä
[#] itseisarvo (kompleksiluvun)
[#] itseisarvo (reaaliluvun)

J

 

[#] Jacobi
[#] jakauma (binomi-)
[#] jakauma (diskreetti)
[#] jakauma (jatkuva)
[#] jakauma (normaali-)
[#] jakauma (tasainen)
[#] jakolasku (kompleksilukujen)
[#] jakolasku (polynomien)
[#] jaksollinen (funktio)
[#] jana
[#] jaollisuus
[#] jatkuva suhde (janan)
[#] jatkuvuus
[#] johtosuora (paraabelin)
[#] joukko
[#] joukko-oppi
[#] joukkoalgebra
[#] juuri (murtopotenssi)
[#] juuri (polynomin)
[#] juuri (yhtälön)
[#] juurifunktio
[#] jänne
[#] järjestys
[#] järjestys

Ka – Kl

 

[#] kaaos
[#] kaari
[#] kalotti
[#] kalotti (ala)
[#] kanta (kolmion)
[#] kantaluku (eksponenttifunktion)
[#] kantaluku (logaritmin)
[#] kantaluku (lukujärjestelmän)
[#] kantaluku (potenssin)
[#] kantavektori
[#] kartio
[#] kartio (katkaistu)
[#] kartio (tilavuus)
[#] kartio (vaipan ala)
[#] kartio (ympyrä-)
[#] kartioleikkaus
[#] kartiopinta
[#] kartiopinta
[#] kasvava (funktio)
[#] kasvava (funktio)
[#] kateetti
[#] katenoidi
[#] katkaistu kartio (tilavuus)
[#] katkaistu kartio (vaipan ala)
[#] katkaistu pyramidi (tilavuus)
[#] kavaljeeriprojektio
[#] kehäkulma
[#] kehäkulma (esimerkki)
[#] kehäkulma (esimerkki)
[#] kellokäyrä
[#] Kepler
[#] kertolasku (kompleksilukujen)
[#] kertolasku (yleensä)
[#] kertoma
[#] kertymäfunktio
[#] keskiarvo (aritmeettinen ja geometrinen)
[#] keskiarvo (aritmeettinen)
[#] keskiarvo (geometrinen)
[#] keskiarvo (painotettu)
[#] keskiarvo (tilastollinen)
[#] keskihajonta
[#] keskihajonta
[#] keskijana
[#] keskijana (esimerkki)
[#] keskijana (esimerkki)
[#] keskijana (esimerkki)
[#] keskinormaali (janan)
[#] keskinormaali (kolmion)
[#] keskiverto
[#] keskiverto (esimerkki)
[#] keskiö
[#] keskuskulma
[#] keskusprojektio
[#] ketjukäyrä
[#] ketjusääntö
[#] kierto
[#] kiertosuunta (negatiivinen)
[#] kiertosuunta (positiivinen)
[#] kiertosuunta (positiivinen)
[#] kiertotekijä
[#] kiihtyvyys
[#] Klein

Ko – Kä

 

[#] kokonaisluku
[#] kolmio
[#] kolmio (ala)
[#] kolmioepäyhtälö
[#] Kolmogorov
[#] Kolmogorov (todennäköisyys)
[#] Kolmogorov (todennäköisyys)
[#] kombinaatio
[#] kommutatiivisuus
[#] kompleksianalyysi
[#] kompleksikonjugaatti
[#] kompleksiluku
[#] kompleksilukualgebra
[#] kompleksitaso
[#] komplementti (joukon)
[#] komplementtitapahtuma
[#] komponentti
[#] konnektiivi
[#] koordinaatisto
[#] koordinaatisto (lieriö-)
[#] koordinaatisto (napa-)
[#] koordinaatisto (oikeakätinen)
[#] koordinaatisto (pallo-)
[#] koordinaatisto (suorakulmainen)
[#] koordinaatisto (suorakulmainen)
[#] koordinaatisto (xy-)
[#] koordinaatisto (xyz-)
[#] koordinaatti
[#] koordinaattiakseli
[#] koordinaattiakseli
[#] koordinaattitaso
[#] korkeusjana
[#] korrelaatio
[#] korrelaatiokerroin
[#] kosekantti
[#] kosini
[#] kosinilause
[#] kotangentti
[#] Kovalevskaja
[#] kreikkalaiset kirjaimet
[#] Kronecker
[#] kulma (avaruus-)
[#] kulma (diedri-)
[#] kulma (eksplementti-)
[#] kulma (kehä-)
[#] kulma (keskus-)
[#] kulma (komplementti-)
[#] kulma (kovera)
[#] kulma (kupera)
[#] kulma (oiko-)
[#] kulma (risti-)
[#] kulma (suora)
[#] kulma (suplementti-)
[#] kulma (tangentti-)
[#] kulma (taso-)
[#] kulma (terävä)
[#] kulma (tylppä)
[#] kulma (täysi)
[#] kulma (vierus-)
[#] kulmakerroin
[#] kulmanpuolittaja
[#] kultainen leikkaus
[#] kuperuus (käyrän)
[#] kuutio
[#] kuutiojuuri
[#] kuvaaja
[#] kuvajoukko
[#] kuvaus
[#] kvanttori
[#] kylki (kolmion)
[#] kymmenjärjestelmä
[#] kärki (kartion)
[#] kärki (monitahokkaan)
[#] käyrä (avaruus-)
[#] käyrä (taso-)
[#] käyrä (toisen asteen)
[#] käännepiste
[#] käänteisfunktio
[#] käänteisfunktio

L

 

[#] laatoitus
[#] Lagrange
[#] Lagrange (derivaatta)
[#] Lambert (hyperbelifunktiot)
[#] Lambert (pii)
[#] Laplace
[#] Laplace (derivaatta)
[#] Laplace (todennäköisyys)
[#] laskulaki (summa ja tulo)
[#] laskulaki (summamerkintä)
[#] laskusääntö (eksponenttifunktion)
[#] laskusääntö (logaritmin)
[#] laventaminen
[#] Lebesgue
[#] Lebesgue (integraali)
[#] Legendre
[#] Lehto (kompleksiluvut)
[#] Leibniz
[#] Leibniz (derivaatta)
[#] Leibniz (integraali)
[#] Leibniz (merkinnät)
[#] leikkaus
[#] Leonardo da Vinci
[#] Lie
[#] lieriö
[#] lieriö (tilavuus)
[#] lieriö (vaipan ala)
[#] lieriö (ympyrä-)
[#] lieriöpinta
[#] lieriöpinta
[#] liittohyperbeli
[#] liittoluku
[#] liitännäisyys
[#] limes inferior
[#] limes superior
[#] Lindelöf
[#] Lindemann (pii)
[#] lineaarisuus (integraalin)
[#] lineaariyhdistely
[#] Lobatševski
[#] Lobatševski (geometria)
[#] logaritmi (Briggsin)
[#] logaritmi (luonnollinen)
[#] logaritmifunktio
[#] logiikka
[#] lukujono
[#] lukumäärä (kombinaatioiden)
[#] lukumäärä (leikkaavien joukkojen alkioiden)
[#] lukumäärä (merkkijonojen)
[#] lukumäärä (merkkijonojen)
[#] lukumäärä (osajonojen)
[#] lukumäärä (osajoukkojen)
[#] lukumäärä (permutaatioiden)
[#] lukusuora
[#] luonnollinen luku
[#] lähtöjoukko
[#] lävistäjä

M

 

[#] maalijoukko
[#] Maclaurin
[#] maksimi (absoluuttinen)
[#] maksimi (paikallinen)
[#] maksimi ja minimi
[#] maksimi ja minimi
[#] Mandelbrotin joukko
[#] Markov
[#] massakeskipiste
[#] matemaattinen malli
[#] matemaattinen malli
[#] matematiikan merkinnät
[#] Mathematical Reviews
[#] mediaani
[#] minimi (absoluuttinen)
[#] minimi (paikallinen)
[#] minuutti
[#] Mittag-Leffler
[#] de Moivre
[#] de Moivre (todennäköisyys)
[#] de Moivre (trigonometria)
[#] de Morgan
[#] Monge
[#] monikulmio
[#] monitahokas
[#] monitahokas (symmetrinen)
[#] monomi
[#] moodi
[#] muistikolmio
[#] muistikolmio
[#] multinomi
[#] multinomikaava
[#] multinomikaava
[#] multinomikerroin
[#] muodostajasuora (kartion)
[#] muodostajasuora (lieriön)
[#] murtoluku
[#] määrittelyjoukko
[#] määrätty
[#] määrätty integraali

N

 

[#] napakoordinaatit (kompleksitason)
[#] napakoordinaatit (tason)
[#] napakulma (kompleksiluvun)
[#] Napier
[#] Napier (logaritmi)
[#] Napier (Neperin luku)
[#] Nasir ad-Din at-Tusi
[#] neliö
[#] neliöjuuri
[#] neliöjuurifunktio
[#] neljäkäs
[#] Neper
[#] Neper (logaritmi)
[#] Neper (luku)
[#] Neperin luku
[#] Neperin luku (numeerisesti)
[#] Neperin luku (sarja)
[#] von Neumann
[#] Nevanlinna
[#] Nevanlinna (kompleksiluvut)
[#] Newton
[#] Newton (derivaatta)
[#] Newton (integraali)
[#] Newton (iteraatio)
[#] Newton (merkinnät)
[#] Newtonin iteraatio
[#] nimittäjä
[#] Noether
[#] nollavektori
[#] nopeus
[#] normaali
[#] normaalitaso
[#] normaalivektori (suoran)
[#] normaalivektori (tason)

O

 

[#] odotusarvo
[#] oktaalijärjestelmä
[#] oktaedri
[#] Omar Khaijam
[#] Oresme
[#] origo
[#] origo
[#] ortogonaaliprojektio
[#] osajono
[#] osajoukko
[#] osasumma
[#] osittelulaki
[#] osoittaja
[#] otos
[#] otosavaruus

Pa – Pl

 

[#] paikkavektori
[#] painopiste
[#] pallo
[#] pallo (ala)
[#] pallo (tilavuus)
[#] pallokolmio
[#] pallokolmio
[#] pallokoordinaatit (fysikaaliset)
[#] pallokoordinaatit (maantieteelliset)
[#] pallon ala (integroimalla)
[#] pallon tilavuus (integroimalla)
[#] pallon tilavuus (integroimalla)
[#] pallosegmentti
[#] pallosegmentti (tilavuus)
[#] pallosektori
[#] pallosektori (tilavuus)
[#] Pappoksen lause
[#] Pappos
[#] Pappos (geometria)
[#] paraabeli
[#] paraabeli (kartioleikkauksena)
[#] paraabeli (napakoordinaateissa)
[#] paraabeli (xy-koordinaateissa)
[#] paraboloidi
[#] paralleeliaksiooma
[#] paralleeliaksiooma
[#] paralleeliaksiooma
[#] parametri
[#] parametri
[#] parametriesitys (avaruuskäyrän)
[#] parametriesitys (pinnan)
[#] parametriesitys (tasokäyrän)
[#] parillinen (funktio)
[#] parillinen (luku)
[#] pariton (funktio)
[#] pariton (luku)
[#] Pascal
[#] Pascal (geometria)
[#] Pascal (todennäköisyys)
[#] Pascalin kolmio
[#] Peano
[#] Pearson
[#] peilaus
[#] Penrose (laatoitus)
[#] permutaatio
[#] perspektiivikuva
[#] perusjoukko
[#] Picard
[#] pienin yhteinen jaettava
[#] pienin yläraja
[#] pii
[#] pii (sarja)
[#] piirakkadiagrammi
[#] piiru
[#] pikku akseli (ellipsin)
[#] pikkuympyrä
[#] pinta
[#] pinta (toisen asteen)
[#] pinta-ala
[#] pinta-ala (integroimalla)
[#] pinta-ala (pintojen)
[#] pinta-ala (pintojen)
[#] pinta-ala (tasokuvioiden)
[#] piste
[#] pisteen potenssi
[#] pistetulo
[#] pituus (vektorin)
[#] Platon
[#] Platon (geometria)

Po – Pä

 

[#] pohja (kartion)
[#] pohja (katkaistun kartion)
[#] pohja (lieriön)
[#] Poincaré
[#] Poincaré (kompleksiluvut)
[#] Poisson
[#] polttopiste (ellipsin)
[#] polttopiste (hyperbelin)
[#] polttopiste (paraabelin)
[#] polynomi
[#] polynomi (nollakohdat ja kertoimet)
[#] polynomi (tekijöihin jako)
[#] polynomi (tekijöihin jako)
[#] polynomi (tekijöihin jako)
[#] polynomifunktio
[#] Poncelet
[#] Poncelet (geometria)
[#] populaatiomalli
[#] positiojärjestelmä
[#] potenssi (irrationaali-)
[#] potenssi (kokonaisluku-)
[#] potenssi (kompleksinen)
[#] potenssi (murto-)
[#] potenssifunktio
[#] predikaatti
[#] predikaattilogiikka
[#] prisma
[#] prisma (tilavuus)
[#] projektio
[#] projektiokuvaus
[#] propositio
[#] propositio (atomi-)
[#] propositio (johdettu)
[#] propositiologiikka
[#] Ptolemaios
[#] Ptolemaios (trigonometria)
[#] puoliakseli (ellipsin)
[#] puoliakseli (hyperbelin)
[#] puoliavoin väli
[#] puolisuora
[#] puolisuunnikas
[#] puolisuunnikas (ala)
[#] pyj
[#] pylväsdiagrammi
[#] pyramidi
[#] pyramidi (katkaistu)
[#] pyramidi (tilavuus)
[#] Pythagoraan lause
[#] Pythagoras
[#] Pythagoras (geometria)
[#] Pythagoras (lause)
[#] pyöristysvirhe
[#] pyörähdysellipsoidi
[#] pyörähdysparaboloidi
[#] pyörähdyspinta (ala)
[#] päähaara (arcus)
[#] päähaara (juuren)

R

 

[#] radiaani
[#] raja-arvo (funktion)
[#] raja-arvo (lukujonon)
[#] raja-arvo (oikeanpuolinen)
[#] raja-arvo (standardi-, funktion)
[#] raja-arvo (standardi-, lukujonon)
[#] raja-arvo (toispuolinen)
[#] raja-arvo (vasemmanpuolinen)
[#] Ramanujan
[#] rationaalifunktio
[#] rationaaliluku
[#] reaaliakseli
[#] reaaliluku
[#] reaaliosa
[#] Regiomontanus
[#] Regiomontanus (trigonometria)
[#] rekursiivisesti määritelty lukujono
[#] Riemann
[#] Riemann (integraali)
[#] Riemann (kompleksiluvut)
[#] Riemannin summa
[#] Riesz
[#] riippumattomuus (todennäköisyyslaskennassa)
[#] ristikkäinen
[#] ristitulo
[#] rombidodekaedri
[#] ruuvipinta
[#] ruuviviiva

S

 

[#] salakirjoitus
[#] sarja
[#] satulapinta
[#] satunnaisilmiö
[#] satunnaismuuttuja
[#] Schmidt
[#] Schwarz
[#] segmentti
[#] segmentti (ala)
[#] sekantti (suora)
[#] sekantti (trigonometrinen)
[#] sektori
[#] sektori (ala)
[#] sekunti
[#] sieventäminen (yhtälön)
[#] siirto
[#] sijoitusmenettely
[#] sini
[#] sinilause
[#] sisätulo
[#] sivuhaara (arcus)
[#] sivuhaara (juuren)
[#] sivujana (kartion)
[#] sivujana (lieriön)
[#] skaalaus
[#] skalaari
[#] skalaarikolmitulo
[#] skalaarikomponentti
[#] skalaarilla kertominen (vektorien)
[#] skalaaritulo
[#] spiraali (Arkhimedeen)
[#] spiraali (logaritminen)
[#] steradiaani
[#] Stirling
[#] Stirlingin kaava
[#] stokastinen muuttuja (diskreetti)
[#] stokastinen muuttuja (jatkuva)
[#] suljettu väli
[#] summa
[#] summamerkintä
[#] suora
[#] suora (kolmiulotteinen)
[#] suora (vektoriesitys)
[#] suora (yhtälö)
[#] suorakulmio
[#] suorakulmio (ala)
[#] supistaminen
[#] suppeneminen (lukujonon)
[#] suppeneminen (sarjan)
[#] surjektio
[#] suunnikas
[#] suunnikas (ala)
[#] suuntaissärmiö
[#] suuntaissärmiö (tilavuus)
[#] suuntajana
[#] suuntakulma (suoran)
[#] suuntavektori (suoran)
[#] suurin alaraja
[#] suurin yhteinen tekijä
[#] syklometrinen funktio
[#] Sylvester
[#] syt
[#] särmiö (suorakulmainen)
[#] särmiö (suuntais-)
[#] särmiö (tilavuus)
[#] särmä

T – U

 

[#] tahko
[#] tangentti (suora)
[#] tangentti (trigonometrinen)
[#] tangenttikulma
[#] tangenttitaso
[#] tangenttivektori
[#] tapahtuma (todennäköisyyslaskennassa)
[#] Tartaglia
[#] Tartaglia (polynomiyhtälöt)
[#] tasakylkinen
[#] tasasivuinen
[#] taso
[#] taso (vektoriesitys)
[#] taso (yhtälö)
[#] tautologia
[#] Taylor
[#] tekijä
[#] tekijä (luvun)
[#] tekijä (polynomin)
[#] tekijöihin jako (luvun)
[#] tekijöihin jako (polynomin)
[#] tekijöihin jako (polynomin)
[#] tekijöihin jako (polynomin)
[#] termi
[#] testaus (tilastollinen)
[#] tetraedri
[#] tetraedri (esimerkki)
[#] Thales
[#] Thales (geometria)
[#] Thales (Pythagoraan lause)
[#] tiheys (irrationaalilukujen)
[#] tiheys (rationaalilukujen)
[#] tiheysfunktio
[#] tilastotiede (matemaattinen)
[#] tilavuus
[#] tilavuus (integroimalla)
[#] tilavuus (kappaleiden)
[#] tilavuus (kappaleiden)
[#] todennäköisyys (ehdollinen)
[#] todennäköisyys (frekvenssitulkinta)
[#] todennäköisyys (funktio)
[#] todennäköisyys (funktio)
[#] todennäköisyys (klassinen)
[#] todennäköisyys (piste-)
[#] todennäköisyyslaskenta
[#] Torricelli
[#] transkendenttiluku
[#] trigonometria
[#] trigonometria
[#] trigonometria (funktiot toistensa avulla)
[#] trigonometria (johdannaiskaavat)
[#] trigonometria (peruskaavat)
[#] trigonometrinen funktio (merkkikaavio)
[#] trigonometrinen funktio (suorakulmaisessa kolmiossa)
[#] trigonometrinen funktio (symmetria)
[#] trigonometrinen funktio (yleinen määritelmä)
[#] trinomi
[#] tulo
[#] tulomerkintä
[#] Turing
[#] tyhjä joukko
[#] Tšebyšev
[#] unioni

V – W

 

[#] vaihdannaisuus
[#] vaippa (kartion)
[#] vaippa (katkaistun kartion)
[#] vaippa (lieriön)
[#] van Ceulen (pii)
[#] variaatio
[#] varianssi
[#] vastaoletus
[#] vektori
[#] vektorikolmitulo
[#] vektorikomponentti
[#] vektorin pituus
[#] vektoritulo
[#] vektoritulon laskeminen
[#] verranto
[#] Vieta
[#] Vieta (geometria)
[#] Vieta (trigonometria)
[#] Viète
[#] Viète (geometria)
[#] Viète (trigonometria)
[#] vino projektio
[#] vinoneliö
[#] virittäjävektori (tason)
[#] Volterra
[#] vyöhyke
[#] vyöhyke (ala)
[#] vähenevä (funktio)
[#] vähenevä (funktio)
[#] vähennyslasku (kompleksilukujen)
[#] väli (reaaliakselin)
[#] Weierstrass
[#] Weyl
[#] Wiener

Y – Ä

 

[#] yhdenmuotoisuus (kolmioiden)
[#] yhdenmuotoisuuslause (kolmioiden)
[#] yhdenmuotoisuussuhde
[#] yhdensuuntaisprojektio
[#] yhdistetty funktio
[#] yhteenlasku (kompleksilukujen)
[#] yhteenlasku (vektorien)
[#] yhteenlasku (yleensä)
[#] yhtenevyys (kolmioiden)
[#] yhtenevyyslause (kolmioiden)
[#] yhtenevyyslause (kolmioiden)
[#] yhtälö
[#] yhtälö (eksponentti-)
[#] yhtälö (ensimmäisen asteen)
[#] yhtälö (itseisarvo-)
[#] yhtälö (juuri-)
[#] yhtälö (korkeamman asteen)
[#] yhtälö (logaritmi-)
[#] yhtälö (polynomi-)
[#] yhtälö (toisen asteen)
[#] yhtälö (transkendentti-)
[#] yhtälö (trigonometrinen)
[#] yhtälöryhmä
[#] yhtälöryhmä (epälineaarinen)
[#] yhtälöryhmä (lineaarinen)
[#] yksikkövektori
[#] yläraja-arvo
[#] ympyrä
[#] ympyrä (ala)
[#] ympyrä (esimerkki)
[#] ympyräkartio (suora)
[#] ympyräkartio (vino)
[#] ympyrälieriö (suora)
[#] ympyrälieriö (vino)
[#] ympyrän ala (integroimalla)
[#] ympyrän ala (integroimalla)
[#] Zermelo
[#] ääriarvo
[#] ääriarvokohta

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12