Sanna Ranto - Lukuteoria ja algebra

Etusivu
 

Lukuteoria

Alkeet

  Ekvivalenssirelaatio
  Tekijöihinjako
  Kongruenssi
  • Kongruenssi (html, pdf)

  • Jäännösluokka (html, pdf)

  • Diofantoksen yhtälö (html, pdf)

  • Esimerkki Diofantoksen yhtälön ja kongruenssin käytöstä (html, pdf)

Lineaarialgebra

Vektorit

  Käsite
  Sisätulo

Yhtälöryhmät

  Käsite ja ratkeavuus
  • Lineaariset yhtälöt ja yhtälöryhmät (html, pdf)

Vektoriavaruus

  Määritelmä ja perusominaisuudet
  • Vektoriavaruus (html, pdf)

  • Esimerkkejä vektoriavaruuksista (html, pdf)

  • Vektoriavaruuden ominaisuuksia (html, pdf)

  • Aliavaruus (html, pdf)

  • Esimerkkejä aliavaruuksista (html, pdf)

  • Esimerkkejä aliavaruuksista 2 (html, pdf)

  • Aliavaruuden muodostaminen (html, pdf)

  Lineaarinen riippuvuus
  • Lineaarinen riippuvuus (html, pdf)

  • Lisää lineaarisesta riippuvuudesta (html, pdf)

  • Vektoriavaruuden kanta (html, pdf)

  • Vektoriavaruuden kannasta (html, pdf)

  • Vektoriavaruuden dimensio (html, pdf)

  • Vektoriavaruuden dimensiosta (html, pdf)

  • Aliavaruuden dimensio (html, pdf)

Matriisit

  Käsite ja laskutoimitukset
  • Matriisi (html, pdf)

  • Yksinkertaisia matriiseja (html, pdf)

  • Matriisien summa ja skalaarimonikerta (html, pdf)

  • Matriisitulo (html, pdf)

  • Matriisitulon ominaisuuksia (html, pdf)

  • Lisää matriisitulosta (html, pdf)

  Determinantti
  • Determinantti (html, pdf)

  • Determinantin perusominaisuuksia (html, pdf)

  • Determinantin perusominaisuuksien todistukset (html, pdf)

  • Transponoidun matriisin determinantti (html, pdf)

  • Matriisitulon determinantti (html, pdf)

  • Alideterminantti ja komplementti (html, pdf)

  • Determinantin rivikehitelmät (html, pdf)

  • Cramerin sääntö (html, pdf)

  • Cramerin säännön todistus (html, pdf)

  • Homogeeninen yhtälöryhmä (html, pdf)

  • Lineaarinen riippuvuus ja homogeeniset yhtälöryhmät (html, pdf)

  • Säännöllinen matriisi (html, pdf)

Abstrakti algebra

Ryhmä

  Käsite
  Sivuluokat
  • Vasemmat sivuluokat (html, pdf)

  • Lagrangen lause (html, pdf)

  • Lagrangen lauseen sovellus lukuteoriaan (html, pdf)

  • Normaali aliryhmä (html, pdf)

  • Tekijäryhmä (html, pdf)

  • Esimerkkejä normaaleista aliryhmistä ja tekijäryhmistä (html, pdf)

  Homomorfia
  • Ryhmien homomorfia (html, pdf)

  • Ryhmähomomorfismin ydin ja kuva (html, pdf)

  • Huomioita ryhmähomomorfismista (html, pdf)

  • Esimerkkejä ryhmähomomorfismeista (html, pdf)

  • Huomioita normaaleista aliryhmistä ja homomorfismista (html, pdf)

  • Ryhmien homomorfialause (html, pdf)

  • Ryhmien homomorfialauseen seuraus (html, pdf)

  • Suunnikassääntö (html, pdf)

  • Esimerkkejä ryhmien homomorfialauseen käytöstä (html, pdf)

Rengas

  Käsite
  Ihanne
  • Ihanne (html, pdf)

  • Esimerkkejä ihanteista (html, pdf)

  • Ihanteen generointi ja pääihannerengas (html, pdf)

  • Jäännösluokkarengas (html, pdf)

  • Esimerkkejä jäännösluokkarenkaista (html, pdf)

  Homomorfia
  • Renkaiden homomorfia (html, pdf)

  • Rengashomomorfismin ydin ja kuva (html, pdf)

  • Renkaiden homomorfialause (html, pdf)

  • Esimerkkejä rengashomomorfismeista (html, pdf)

  Kokonaisalue
  • Kokonaisalue (html, pdf)

  • Esimerkkejä nollanjakajista ja kokonaisalueista (html, pdf)

Kunta

  Käsite
  Kuntakonstruktioita
  • Kokonaisalueen osamääräkunnan konstruktio (html, pdf)

  • Kokonaisalueen osamääräkunta (html, pdf)

  • Maksimaalinen ihanne (html, pdf)

Polynomirenkaat

  Käsite
  Jaollisuus
  • Polynomien jaollisuus (html, pdf)

  • Polynomien jakoalgoritmi (html, pdf)

  • Polynomin nollakohdat (html, pdf)

  • Esimerkkejä polynomirenkaista (html, pdf)

  Kuntalaajennus
  • Jaottomat polynomit ja kunnat (html, pdf)

  • Polynomirenkaan jäännösluokkarenkaasta (html, pdf)

  • Kuntalaajennus polynomirenkaassa (html, pdf)

  • Esimerkkejä kuntalaajennuksista polynomirenkaissa (html, pdf)